12.05.2018 Artykuł archiwalny

Wizyta słowackich gości

10 i 11 maja 2018 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przebywała delegacja Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej na czele z dyrektorem generalnym słowackiej inspekcji Karolem Habiną.

wwwIMG3601

W Warszawie słowaccy goście spotkali się z głównym inspektorem pracy Wiesławem Łyszczkiem, jego zastępcą Bogdanem Drzastwą i dyrektorami departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy. Omawiano zagadnienia delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i legalności zatrudnienia obywateli państw trzecich, a także kompetencji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych. Przedstawiciele strony polskiej i słowackiej dyskutowali również o zmianach do porozumienia o współpracy między inspekcjami pracy w Polsce i na Słowacji.

wwwIMG3614

Drugiego dnia delegacja słowacka odwiedziła Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Przedstawiciele OS PIP zaprezentowali strukturę i zakres działania ośrodka oraz zasady organizacji i przebieg szkolenia wstępnego dla kandydatów na inspektorów pracy. Omówiono także zagadnienia związane z rozwojem zawodowym pracowników PIP, w tym kategorie i rodzaje szkoleń, metody kształcenia, zasady doboru uczestników, itp. Przedstawicielka delegacji słowackiej zaprezentowała system szkolenia inspektorów pracy i kadr Krajowego Inspektoratu Pracy Republiki Słowackiej.

wwwDSC8465
 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245