16.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Bydgoszczy

W Sali im. Bydgoskiego Marca 1981 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy 14 maja 2018 r. odbyła się konferencja z okazji obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.


Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy na Konferencji Rocznicowej PIP w Bydgoszczy

Konferencja objęta została patronatem honorowym marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jej organizatorami byli główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W konferencji udział wzięli posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król, zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Halak, przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, w tym przedstawiciele związków zawodowych z regionu, samorządowcy, pracodawcy oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Przemawia posłanka Ewa Kozanecka

Poseł Ewa Kozanecka przybliżyła uczestnikom konferencji rolę PIP w dzisiejszych realiach rynku pracy oraz nakreśliła charakterystykę współpracy z inspekcją pracy z perspektywy przewodniczącej związku zawodowego oraz członka Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP.

Zastępca głównego inspektora pracy Bogdan Drzastwa, przedstawił rys historyczny polskiej inspekcji pracy oraz nakreślił zmiany w zakresie stawianych przed urzędem zadań na przestrzeni 100 lat jego działalności. Wskazał również na szeroki zakres działań realizowanych obecnie przez inspektorów pracy.

Przemawia wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele prezydenta miasta oraz marszałka województwa nakreślili rolę Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście regulacji rynku pracy w regionie oraz przybliżyli charakterystykę współpracy pomiędzy organami.

P.o. okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński

P.o. okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński, mówił o zadaniach, które zostały powierzone Państwowej Inspekcji Pracy, przybliżył statystyki z działalności nadzorczo-kontrolnej w poprzednich latach oraz przedstawił szeroko prowadzone działania prewencyjne, które mają na celu ograniczenie zagrożeń zawodowych i wypadkowych.

Goście Jubileuszowej Konferencji w Bydgoszczy

W kolejnym panelu przedstawiciele samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz związków zawodowych przybliżyli zebranym charakterystykę współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. Omówiono dobre praktyki związane ze wspólną działalnością i zapewniono o dalszej współpracy na wielu płaszczyznach.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222