21.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Lublinie

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 18 maja 2018 r. odbyła się konferencja poświęcona obchodom 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy i 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim.

wwwDSC9192

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie, Małgorzata Wojda, okręgowy inspektor pracy w Lublinie z zastępcami: Danutą Serwinowską i Iwoną Sawicką.

wwwDSC9037

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędów państwowych i samorządu terytorialnego, służb mundurowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Otwierając konferencję, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przedstawił historię Państwowej Inspekcji Pracy oraz jej rolę w systemie ochrony pracy. Omówił również współpracę PIP z organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi.

wwwDSC9039

Ciepłe słowa do uczestników konferencji skierowali: w imieniu wojewody lubelskiego - Agnieszka Skubis-Rafalska, zastępca dyrektora Biura Wojewody, w imieniu marszałka województwa lubelskiego - Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, w imieniu posła na Sejm RP Krzysztofa Michałkiewicza dyrektor jego biura Michał Sieczka, Paweł Pikula, starosta lubelski, Marek Wątorski, zastępca przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego oraz prof. nadzwyczajny UMCS w Lublinie Teresa Liszcz. Wszyscy podkreślali rolę Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu standardów bezpiecznej i godnej pracy.

wwwDSC8994

Okręgowy inspektor pracy Małgorzata Wojda mówiła o roli PIP w systemie ochrony pracy, współpracy z organami administracji zespolonej i samorządem terytorialnym. Przedstawiła również wyniki działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Referat na temat roli wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z PIP wygłosiła Aneta Tkaczyk, kierownik Oddziału ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

O dotychczasowej współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie i potrzebie jej kontynuacji mówili: Małgorzata Sokół, Grzegorz Szacoń, sekretarz powiatu lubelskiego i Grażyna Gwiazda, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Doświadczeniami na temat współpracy PIP z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie podzieliła się mjr SG Wioletta Wołoch, naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców NOSG w Chełmie.

wwwDSC9138

Podczas konferencji nastąpiło również uroczyste wręczenie podziękowań w postaci dyplomów za wieloletnie zaangażowanie we współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie w zakresie legalności zatrudnienia.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245