23.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Warszawie

Dzisiaj nie jest możliwy skuteczny nadzór nad rynkiem pracy bez ścisłej współpracy, codziennego współdziałania i wymiany informacji między instytucjami nadzoru, partnerami społecznymi i samorządami – taki wniosek przyniosła konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”.

www44

Spotkanie szerokiego grona partnerów, których łączy współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, odbyło się 21 maja 2018 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

www40

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Andrzej Kwaliński, zastępca  głównego inspektora pracy, Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu GIP, Jolanta Koszałka, okręgowy inspektor pracy w Warszawie z zastępcami Anną Wójcik i Grzegorzem Chwedorukiem. Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Konferencję uświetnili swoim udziałem: Ewa Tomaszewska, poseł na Sejm RP, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, ks. prof. Ryszard Czekalski, prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Andrzej Rytwiński, komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Janina Pszczółkowska, zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, Maria Pawlak państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Warszawie, Bogdan Łasica, mazowiecki wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Marzena Dębowska, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Warszawie, Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Paweł Dobrodziej, komendant stołeczny policji, Adam Ludwikowski, mazowiecki wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Anna Adach, dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w towarzystwie kierownictwa OIP Warszawa

Przemawia Andrzej Rytwiński, komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli regionalnych organizacji związkowych i reprezentantów samorządu terytorialnego województwa.

www10

Konferencję rozpoczęło wykonanie przez solistów chóru UKSW hymnu państwowego oraz pieśni patriotycznych, a także błogosławieństwo duszpasterza świata pracy Archidiecezji Warszawskiej księdza kanonika Michała Kotowskiego. Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Kwaliński. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do bogatej historii inspekcji pracy oraz jej istotnej roli w propagowaniu działań w zakresie ochrony pracy.

www11

Jolanta Koszałka przedstawiła uczestnikom krótki zarys działalności Państwowej Inspekcji Pracy z uwzględnieniem specyfiki oraz efektów działalności na terenie województwa mazowieckiego. Nawiązała również do dobrej współpracy z innymi urzędami oraz instytucjami jak również z przedstawicielami samorządów lokalnych.

www07

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wskazał, jak istotną rolę w kreowaniu standardów bezpiecznej pracy pełni Państwowa Inspekcja Pracy. List marszałka województwa Adama Struzika odczytał Tomasz Sieradz.

www19

Drugą część spotkania poświęconą efektywnemu współdziałaniu na rzecz nadzoru nad legalnością zatrudnienia i warunkami pracy otworzyła prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka. W swoim wystąpieniu wskazała na dynamikę rynku pracy, związaną z występowaniem nowych zagrożeń i nowych wyzwań, których kontrola przez państwo wymaga koordynacji działań wielu podmiotów i prewencyjnego podejścia do egzekwowania istniejących przepisów.

O dobrej współpracy z PIP i kierunkach dalszych wspólnych działań mówili również Andrzej Ziółkowski, Andrzej Rytwiński, Janina Pszczółkowska oraz Lech Antkowiak – wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie.

Ciepło o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy mówili także przedstawiciele organizacji związków zawodowych i władz samorządu terytorialnego.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867