20.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Olsztynie

Ponad 200 osób uczestniczyło w konferencji pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w stulecie niepodległości Państwa Polskiego”, która odbyła się 17 maja 2018r. w Olsztynie w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński objął spotkanie honorowym patronatem.

Uczestnicy Konferencji rocznicowej w Olsztynie

W konferencji uczestniczyli Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy, Sławomir Sadowski, wicewojewoda oraz Miron Sycz, wicemarszałek województwa. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy,  zaprzyjaźnionych urzędów, organizacji związkowych, stowarzyszeń zawodowych, studenci UWM oraz inni partnerzy PIP.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia zastępcy głównego inspektora pracy Bogdana Drzastwy.

Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy otwiera Konferencję

- W ciągu tych stu lat zmieniały się zadania PIP, przybywało jej nowych kompetencji, jednak niezmiennie, z pełnym zaangażowaniem, wypełnia ona misję, gdzie ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek. Nie ulega wątpliwości, że dla zapewnienia przez państwo wymaganych standardów ochrony pracy, kluczowe znaczenie ma silny system kontrolny. Dlatego dziś priorytetem dla nas jest dalsze wzmocnienie i zwiększanie skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy w każdym wymiarze jej funkcjonowania - stwierdził Bogdan Drzastwa. Podkreślił ponadto: - Jesteśmy otwarci na dialog z partnerami społecznymi na temat roli, zasięgu i funkcjonowania inspekcji.

Z kolei wicewojewoda Sławomir Sadowski podkreślił ogromne znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy przypominając, że Państwowa Inspekcja Pracy była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce. Wicewojewoda mówił również na temat roli wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych.

Przemawia wicewojewoda Sławomir Sadowski

- Obecny rynek pracy jest bardzo elastyczny. Otwarte granice i możliwość podejmowania pracy w innych państwach niosą ze sobą wiele nowych wyzwań dla administracji rządowej, dla wojewodów, a także dla Państwowej Inspekcji Pracy, która sprawuje kontrolę nad legalnością zatrudnienia obywateli Polski, ale także pracowników z innych krajów, którzy podejmują zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział wicewojewoda.

P.o. zastępcy okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Łukasz Sztych omówił zadania, które zostały powierzone Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawił statystyki z działalności nadzorczo-kontrolnej w poprzednich latach oraz działania prewencyjne realizowane przez OIP.

P.o. zastępcy okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Łukasz Sztych omówił zadania powierzonePIP

W imieniu samorządu lokalnego głos zabrała zastępca prezydenta Olsztyna Halina Zaborowska-Boruch, która podkreśliła znacznie działań profilaktycznych PIP w branży budowlanej, podejmowanych m.in. w ramach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Goście i uczestnicy olsztyńskiej konferencji

Na temat doświadczeń i perspektyw współpracy z PIP wypowiadali się ponadto przedstawiciele wojewódzkiego i miejskiego urzędu pracy oraz Starostwa Lidzbarskiego.

Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie przedstawił rys historyczny odzyskania przez Polskę niepodległości. Uzupełnieniem konferencji była wystawa „Twórcy Niepodległej” przygotowana przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222