28.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Poznaniu

Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 24 maja 2018 r. była miejscem uroczystej konferencji poświęconej jubileuszowi Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie odzyskania niepodległości. Organizatorami konferencji byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

wwwDSC2061a

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy oraz Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu z zastępcami Tomaszem Gajdzińskim i Pawłem Ciemnym. Wśród zaproszonych gości była Marta Kubiak, poseł na Sejm. Archidiecezję Poznańską reprezentował ksiądz Konrad Zygmunt.

wwwDSC2085a

wwwDSC2095a

Bogdan Drzastwa w swoim wystąpieniu podkreślił historyczną rolę inspekcji pracy w dążeniu do wolności i godnej pracy. Przywołał także słowa Franciszka Sokala, pierwszego głównego inspektora pracy, który powiedział: „kto ma zaszczyt być w służbie państwa polskiego, ten winien za taki zaszczyt oddać wszystko!”. Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, wyraziła podziękowanie za wieloletnią współpracę Urzędu Wojewódzkiego z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu.  Z kolei Wojciech Jankowiak, wicemarszałek wielkopolski, zwrócił uwagę na znaczenie działań prewencyjnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jako szczególnie ważne wskazał działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w ramach działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym, w której pełni funkcję przewodniczącego.

wwwDSC2111a

Działalność Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu. Problematykę zatrudniania cudzoziemców i procedurę wydawania zezwoleń na pracę omówił Andrzej Soboń, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podziękował za współpracę i merytoryczną pomoc udzielaną przez inspektorów pracy urzędnikom wydziału. Amadeusz Konieczny z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentował zagadnienia dotyczące delegowania pracowników, funkcjonowania agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy w aspekcie współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu. Na zakończenie konferencji Maria Sowińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przedstawiła sytuację na lokalnym rynku pracy i współdziałanie z Okręgowym Inspektoratem Pracy. Szczególną uwagę zwróciła na długoletnią współpracę w ramach Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

wwwDSC2044a

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządu terytorialnego oraz partnerów Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.

Konferencję prowadził Jerzy Barzowski, główny specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222