Na kongresie OPZZ

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy 24 maja  2018 r. wziął udział w IX Kongresie OPZZ, który odbył się w Warszawie pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”.

wwwpip101

Główny inspektor pracy w swoim wystąpieniu podkreślił, że OPZZ jest sprawdzonym partnerem PIP. „Współpraca związku zawodowego i inspekcji pracy dotyczy różnych sfer działalności na rzecz promowania dobrych praktyk w zarządzaniu pracownikami oraz propagowania idei zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, a co za tym idzie troski o dobrostan pracowników w miejscu pracy” – podkreślił Wiesław Łyszczek.

Główny inspektor pracy pogratulował przewodniczącemu OPZZ Janowi Guzowi wyboru na kolejną kadencję szefa związku zawodowego. Jan Guz w swoim wystąpieniu zaznaczał pozytywną rolę PIP w działaniach na rzecz ochrony praw pracowniczych, podkreślając jednocześnie konieczność wzmocnienia inspekcji poprzez jej dofinansowanie.

wwwpip3

W trakcie uroczystości zasłużonym działaczom związkowym wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy.

W kongresie OPZZ uczestniczyła także Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.