22.05.2018 Artykuł archiwalny

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

„Odpowiednie dostosowanie interwencji poprzez lepsze ukierunkowanie działań kontrolnych” było tematem konferencji zorganizowanej podczas 74. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 22 i 23 maja 2018 r. w Sofii.

www22.05bulgaria

W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Dzień tematyczny, poprzedzający obrady plenarne komitetu, koncentrował się na prezentacji doświadczeń inspekcji pracy państw członkowskich związanych z planowaniem i ewaluacją proaktywnych działań kontrolnych oraz wyborem grup docelowych w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności działań organów kontrolnych. W ramach trzech sesji plenarnych uczestnicy wydarzenia mogli również wziąć udział w dyskusjach dotyczących doświadczeń i praktyk krajowych, które nie zostały uwzględnione w programie dnia tematycznego.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań. Omówiono m.in. wiele dokumentów przygotowanych przez grupy robocze komitetu oraz postępy prac związanych z realizacją tegorocznej kampanii informacyjno-kontrolnej skierowanej do pracowników agencji pracy tymczasowej. Ponadto zdecydowano, że kolejna kampania realizowana pod egidą SLIC w latach 2020-2022 będzie dotyczyła schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego spowodowanych lub pogłębionych przez wykonywaną pracę.

Kolejne, 75. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy odbędzie się 8 i 9 października w Wiedniu, a tematem konferencji, organizowanej w ramach dnia tematycznego, będą czynniki rakotwórcze w środowisku pracy.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098