30.05.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Kielcach

W sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 25 maja 2018 r. odbyła się konferencja z okazji obchodów jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Honorowy patronat nad imprezą objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

wwwIMG32221

Organizatorami konferencji byli główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek oraz wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

W spotkaniu udział wzięli: sekretarz Rady Ochrony Pracy poseł Maria Zuba, senator Krzysztof Słoń, prezydent Kielc Wojciech Lubawski, przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i społecznych PIP, w tym przedstawiciele związków zawodowych z regionu, stowarzyszeń pracowników służb bhp, samorządowcy, pracodawcy oraz pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. W konferencji uczestniczył także ks. dr Marcin Rokita, ekonom Diecezji Kieleckiej.

Otwierając konferencję, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek przypomniał, że Józef Piłsudski, jako Naczelnik Państwa, powołał 3 stycznia 1919 r. inspekcję pracy. Przedstawił historię inspekcji oraz jej rolę w systemie ochrony pracy. Scharakteryzował również współpracę PIP z organami administracji rządowej i samorządami terytorialnymi.

wwwIMG3261

Wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, podkreśliła bardzo dobre współdziałanie urzędu z PIP. Omówiła rolę wojewody w zakresie polityki rynku pracy w świetle aktualnych rozwiązań prawnych i perspektyw współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy. Wskazała na coraz większą liczbę wniosków wpływających do urzędu o pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. W tym kontekście podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach w ramach realizacji kampanii informacyjnej PIP „Pracuję legalnie”.

wwwIMG3256

Poseł Maria Zuba powiedziała, że po rozwiązaniu wielu problemów w dalszym ciągu zadaniem PIP i Rady Ochrony Pracy jest definiowanie pojawiających się zagrożeń w środowisku pracy w celu ich szybkiego eliminowania.

wwwIMG3269

Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Janusz Czyż mówił o działalności nadzorczo-kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w województwie świętokrzyskim.

Doświadczeniami na temat współpracy samorządu terytorialnego z Państwową Inspekcja Pracy na tle problemów rynku pracy podzielił się prezydent Kielce Wojciech Lubawski. Prezydent podziękował za bardzo dobrą współpracę okręgowemu inspektorowi oraz inspektorom pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie Zdzisława Pośpiech wygłosiła referat na temat współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach na tle problemów lokalnego rynku pracy.

Spotkanie zostało poprzedzone konferencją prasową, a informacje przedstawione dziennikarzom ukazały się w lokalnych mediach.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner186222
 • banner201670
 • banner199867