30.05.2018 Artykuł archiwalny

Wizyta chińskiej delegacji

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z przedstawicielami Urzędu Nadzoru Bezpieczeństwa Produkcji w Prowincji Hubei w Chińskiej Republice Ludowej. Chińskiej delegacji przewodniczył dyrektor generalny Tangyin Guo.

wwwIMG3767

Urząd Nadzoru Bezpieczeństwa Produkcji jest bezpośrednio powiązany z rządem prowincji Hubei jako jeden z jego organów wykonawczych. Odpowiada za działania nadzorczo-kontrolne, badania naukowe, wdrażanie i koordynowanie bezpieczeństwa produkcji, jak również za badania i rozwiązywanie zasadniczych problemów związanych z bezpieczeństwem produkcji we wszystkich branżach przemysłowych. Jedno z ważniejszych zadań urzędu dotyczy kontroli wypadków związanych z bezpieczeństwem produkcji w prowincji Hubei, w szczególności kontroli podejmowania interwencji i koordynacji działań zaangażowanych służb w sytuacjach kryzysowych (trzęsienia ziemi, powodzie, zagrożenie spowodowane substancjami chemicznymi).

wwwIMG3772

Podczas spotkania Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek z zastępcą Bogdanem Drzastwą oraz dyrektorzy departamentów w Głównym Inspektoracie Pracy.

Celem wizyty było przedstawienie zadań i struktury organizacyjnej służb inspekcji pracy w Polsce. Prezentację w tym zakresie przygotował Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli. Na prośbę zagranicznych gości omówił również regulacje w zakresie nadzoru i administrowania bezpieczeństwem produkcji w Polsce z uwzględnieniem przepisów dotyczących postępowania z niebezpiecznymi chemikaliami. Przybliżył ponadto przepisy i procedury związane z systemem pierwszej pomocy w razie wypadku.

Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Zbigniew Kowalczyk omówił i zobrazował stosowane przez PIP narzędzia do realizacji zadań prewencyjnych w czterech obszarach: pierwszej kontroli prewencyjnej, kampanii prewencyjnych, stałych działań prewencyjnych urzędu oraz publikacji.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner223116
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098
 • banner218245