06.06.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja rocznicowa w Łodzi

25 maja 2018 r. na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego”. Spotkanie honorowym patronatem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy otwiera konferencję w Łodzi.
 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy. W swoim wystąpieniu nawiązał do bogatej historii polskiej inspekcji pracy oraz jej istotnej roli w zakresie ochrony pracy. Ponadto Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Andrzej Świderski, okręgowy inspektor pracy w Łodzi z zastępcami Urszulą Śmiałowską i Grażyną Ślawską.

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli samorządu terytorialnego, regionalnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz przedstawicieli służb mundurowych.

W konferencji wziął udział również członek Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, ks. Jarosław Leśniak, duszpasterz rolników Archidiecezji Łódzkiej.

Poseł Marek Matuszewski podkreślił, że silne państwo polskie nie może istnieć bez silnej i sprawnej Państwowej Inspekcji Pracy mającej możliwości nadzorcze i kontrolne, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez przedsiębiorców także mogącej zastosować odpowiednie sankcje.

Uczestnicy rocznicowej konferencji w Łodzi
 

Listy okolicznościowe do uczestników konferencji odczytali przedstawiciele Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Doktor Piotr Kilańczyk z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi przybliżył uczestnikom temat „Roku 1918 – Narodzin niepodległości”.

Andrzej Świderski okręgowy inspektor pracy w Łodzi mówi o współpracy PIP z samorządem lokalnym
 

Z kolei Andrzej Świderski przedstawił krótki zarys działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa łódzkiego. W swoim wystąpieniu wykazał, że współpraca z innymi urzędami oraz instytucjami jak również z przedstawicielami samorządów lokalnych i zawodowych służy jednemu celowi, aby środowisko pracy było przyjazne, pozytywne i pozbawione zagrożeń.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Małgorzata Wójcik-Powłoka wskazała, że uwolnienie w styczniu 2017 r. rozporządzeniem wojewody łódzkiego 17 zawodów dla cudzoziemców – czyli możliwość ich zatrudnienia bez przeprowadzania wcześniejszej analizy polskiego, lokalnego rynku pracy pozwala łatwiej pracodawcom pozyskiwać pracowników z zagranicy, a inspekcja pracy skutecznie kontroluje zgodność z prawem zatrudniania także cudzoziemców.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzej Kaczorowski stwierdził, że  działania prewencyjno-promocyjne inspekcji pracy przekładają się na wzrost świadomości prawnej pracowników i przedsiębiorców oraz ich łatwiejsze funkcjonowanie na rynku pracy.

O dobrej współpracy z OIP w Łodzi i kierunkach dalszych wspólnych działań mówiła Barbara Stanisława Günther, komendantka Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Reprezentujący środowisko przedsiębiorców Krzysztof T. Borkowski, wiceprezes Biznes Center Club i Kanclerz Łódzkiej Loży BCC podkreślił, że uczciwym przedsiębiorcom zależy na eliminowaniu z rynku przedsiębiorców łamiących prawo, czemu służą uprawnienia inspekcji.

Dyrektor KRUS-u Oddziału Regionalnego w Łodzi Tomasz Nowicki i jego zastępca Andrzej Górczyński docenili rolę prewencji wypadkowej inspektorów pracy w sektorze gospodarstw rolnych.

Z uznaniem o dotychczasowych owocach współpracy i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy mówili także przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi Dariusz Kwiatkowski, zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Informatyki ZUS-u II Oddziału w Zduńskiej Woli Rafał Ochęcki oraz Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego ZUS-u I Oddziału w Łodzi, Bogusława Paderewska.

Barbara Skorupa, Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi przekazała pisemne podziękowania za wspólne działania dla Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka.

Barbara Szkopińska Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej w imieniu Burmistrza Białej Rawskiej podziękowała Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Łodzi Andrzejowi Świderskiemu za wieloletnią współpracę.

Konferencję prowadził Jerzy Barzowski, główny specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Występ chóru żeńskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
 

O oprawę muzyczną konferencji zadbały solistki chóru żeńskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi wykonując wiązankę pieśni patriotycznych.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner221865
 • banner222263
 • banner223116
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098