• RSS
  • Wersja tekstowa
18.06.2018 Artykuł archiwalny

Dzieci o bezpieczeństwie na wsi

W Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie 15 czerwca 2018 r. uroczyście podsumowano ósmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci przebiegającego w tym roku pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs, objęty honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zorganizowały Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

wwwIMG3882

Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych i obejmował uczniów klas 0-III oraz klas IV-VII szkół podstawowych. Ich zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

wwwIMG3893

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 36 108 uczniów z 2 986 wiejskich szkół podstawowych. Centralna Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić kilkadziesiąt prac. Przy ocenie brała była pod uwagę ich zgodność z tematyką konkursu, jej trafne przedstawienie oraz walory estetyczne.

wwwIMG3916

W młodszej grupie wiekowej zwyciężył Wojciech Tomczak z Zespołu Szkół w Klęce w woj. wielkopolskim, tryumfatorką w grupie starszej została Karolina Pułaska ze Szkoły Podstawowej im Piotra Kulasińskiego w Trzciance w woj. mazowieckim.

wwwIMG3934

Laureaci konkursu otrzymali m.in. nagrody i upominki od Państwowej Inspekcji Pracy. Wręczył je zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski, który złożył laureatom gratulacje w imieniu głównego inspektora pracy i odczytał list do uczestników uroczystości od szefa Państwowej Inspekcji Pracy Wiesława Łyszczka.

wwwIMG3945