06.06.2018 Artykuł archiwalny

Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy wzięła udział w spotkaniu kierownictwa urzędów ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 4 i 5 czerwca 2018 r. w Budapeszcie.

wwwIMG1142

W skład delegacji, której przewodniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, weszli: Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w GIP, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń w GIP oraz Sławomir Szempliński, starszy specjalista z Sekcji Współpracy z Zagranicą. Spotkanie zorganizowane zostało przez węgierskie Ministerstwo Finansów w ramach obchodów węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i poświęcone było w głównej mierze problematyce bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak podkreślali w toku dyskusji szefowie poszczególnych urzędów, bhp w sektorze MŚP stanowi jeden z priorytetów wszystkich uczestniczących w wydarzeniu służb inspekcji pracy. Przedstawiona przez Jakuba Chojnickiego prezentacja na temat wybranych aspektów działalności Państwowej Inspekcji Pracy, realizowanych poprzez strategię pierwszej kontroli oraz za pomocą programów prewencyjnych, przybliżyła uczestnikom spotkania metody wspierania firm tego sektora w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa pracy.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222