Na targach DREMA 2018

„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” – to tytuł seminarium zorganizowanego 11 września 2018 r. podczas odbywających się w Poznaniu Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA 2018”. Seminarium, przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy, poświęcone było problematyce bezpieczeństwa pracy przy obróbce drewna.

DSC0038p

Otwierając seminarium, zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński wskazał na znaczenie podejmowanych przez inspekcję pracy działań prewencyjnych jako narzędzia poprawy warunków pracy w małych i średnich firmach.

DSC0043p

Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Zbigniew Kowalczyk przedstawił założenia kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”. Z kolei dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakub Chojnicki zaprezentował efekty zintegrowanych działań kontrolnych i prewencyjnych adresowanych do firm zajmujących się obróbką drewna.

DSC0056p

W drugiej części seminarium starszy inspektor ds. bhp z Wytwórni Parkietów Dąbex z Grodziska Wlkp. Danuta Włodarczyk przedstawiła doświadczenia i korzyści z uczestnictwa pracodawcy w programie prewencyjnym PIP. Starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie Włodzimierz Łabanowski omówił główne aspekty bezpieczeństwa pracy w kontekście eksploatacji maszyn do obróbki drewna. Na zakończenie seminarium starszy inspektor pracy OIP Poznań Romuald Liszkowski przedstawił wpływ niewłaściwej organizacji pracy oraz zachowań ludzkich na zagrożenia zawodowe i wypadki przy pracy.

DSC0061p

Miłym akcentem podczas uroczystego otwarcia targów było wręczenie Państwowej Inspekcji Pracy nagrody specjalnej przyznanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie: statuetki dla kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” za inspirowanie i wspieranie pracodawców w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Nagrodę z rąk prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysława Trawy oraz prezesa Zarządu Producentów Maszyn, Urządzeń  do Obróbki Drewna DROMA Andrzeja Półrolniczaka odebrał zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński.

DSC0115p

Na zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy stoisku przygotowano okolicznościową prezentację multimedialną poświęconą bezpieczeństwu pracy przy obróbce drewna. Tradycyjnie, dużym zainteresowaniem osób odwiedzających stoisko cieszyły się materiały informacyjno-promocyjne wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy oraz udzielane przez inspektorów pracy porady prawne i techniczne.

www.bhpnatak.pl