Dożynki Prezydenckie w Spale

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył 16 września 2018 r. w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Odwiedził punkt informacyjno-promocyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Wziął udział w mszy św. w intencji rolników w kościele polowym AK w Spale.

Przedstawiciele PIP na Prezydenckich Dożynkach 2018

Podczas Dożynek Prezydenckich, od 15 do 16 września 2018 r., Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko dożynkowe na terenie wystawowym, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników i zwiedzających.

Nadinspektor Andrzej Cegła i starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Krupa udzielali rolnikom porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także zwiedzającym porad prawnych z zakresu prawa pracy. W namiocie Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy dorosłych i dzieci w rolnictwie. Punkt informacyjno-doradczy PIP odwiedzili przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i współpracujących z PIP organizacji i instytucji.

Dożynkowy wieniec

Stoisko PIP na Dożynkach 2018 r.