13.09.2018 Artykuł archiwalny

Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Republiki Filipin

W dniu 13 września br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie gościła Ambasador Republiki Filipin Patricia Ann Paez, której towarzyszyli Konsul Maria Alnee Gamble i Attache Ramon Ebalo. Delegację przyjęli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i jego zastępca Bogdan Drzastwa.

Spotkanie z delegacją Filipin
 

Na prośbę strony filipińskiej, przedstawiciele PIP wyjaśnili wymogi dotyczące zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Omówione zostały m.in. przepisy regulujące czas pracy kierowców, w tym w transporcie międzynarodowym, zasady dotyczące ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego takich pracowników, różnice pomiędzy pracą w ramach stosunku zatrudnienia i na podstawie umów cywilno-prawnych. Wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Michał Tyczyński omówił działania kontrolne inspekcji wobec firm zatrudniających w Polsce obcokrajowców, w tym obywateli Filipin.

Uczestnicy spotkania z delegacją Filipin
 

Kierownictwo Inspekcji zapewniło stronę filipińską o gotowości do dalszego udzielania porad i wyjaśnień, a także wyraziło zgodę na zapewnienie wsparcia merytorycznego dla planowanych przez Ambasadę działań informacyjnych na rzecz obywateli Filipin.

W spotkaniu uczestniczyli także Katarzyna Klepczyńska, wicedyrektor Gabinetu GIP, Paweł Żukowski, starszy specjalista w Departamencie Prawnym GIP i Marta Chodorowska, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222