01.10.2018 Artykuł archiwalny

O czasie pracy nauczycieli z szefową MEN

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy spotkał się 25 września br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy z Anną Zalewską, minister edukacji narodowej. W spotkaniu uczestniczył także Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

Minister Anna Zalewskia i Wiesław Łyszczk,j główny inspektor pracy
Przedmiotem rozmów były wspólne działania Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz właściwego funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych. Bliska współpraca służyć będzie  wypracowaniu wspólnych stanowisk w zakresie przepisów odnoszących się do nauczycieli. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności w interpretacji istotnych kwestii prawnych i skuteczne  egzekwowanie ich stosowania.

Rozmowy kierownictwa PIP i szefowej MEN
 

Deklaracja podjęcia roboczej współpracy między dwoma instytucjami stanowi odpowiedź na sygnały zgłaszane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazujące na przypadki niewłaściwego stosowania przepisów Karty Nauczyciela.
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098