01.10.2018 Artykuł archiwalny

Wizyta francuskich kandydatów na inspektorów pracy

Po raz kolejny kandydaci na inspektorów pracy z Krajowego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego we Francji (INTEFP) uczestniczyli w stażu zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Odbył się on w dniach 24-28 września 2018 r.

wwwDSC9883

Międzynarodowy staż realizowany w administracji pracy innego państwa członkowskiego UE lub instytucji europejskiej jest zwieńczeniem aplikacji francuskich kandydatów na inspektorów pracy. Na tegoroczne spotkanie do Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przybyła 14-osobowa grupa gości z Francji. Jako gospodarz powitał stażystów Lesław Grajewski, dyrektor OS PIP.

„Wpływ nowych technologii na rynek pracy” był wiodącym tematem, nad którym skupiali się francuscy kandydaci na inspektorów pracy. Maria Michoń, zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu, przedstawiła główne zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto francuscy goście zostali zapoznani z obowiązującymi w polskim systemie prawnym formami świadczenia pracy, wynikającymi zarówno z Kodeksu pracy, jak i z prawa cywilnego, a także z zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania w oparciu o umowy cywilnoprawne. Poszczególne zagadnienia szczegółowo omówili przedstawiciele OIP Wrocław: Marek Łeszkiw, Marek Choczaj oraz Elżbieta Nowak.

W trakcie wizyty w Ośrodku Szkolenia PIP francuscy stażyści mogli skorzystać z obszernej wiedzy merytorycznej i bogatego doświadczenia polskich inspektorów pracy i ekspertów, które mogą okazać się pomocne w ich dalszej pracy zawodowej.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222