• RSS
  • Wersja tekstowa
05.10.2018 Artykuł archiwalny

E-akta pracownika coraz bliżej

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącej nowych przepisów zmieniających zasady przechowywania akt pracowniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Uczestnicy konferencji w resorcie przedsiębiorczości
 

W konferencji uczestniczyli Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Gertruda Uścińska, prezes ZUS, Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Omawiane i prezentowane na spotkaniu nowe przepisy  przewidują skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika.

- To kolejna z około kilkuset proprzedsiębiorczych zmian przygotowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego. Co ważne e-akta to korzyści nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników. Pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a pracownicy większe bezpieczeństwo – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

Kontrola dokumentacji pracowniczej i płacowej stanowi istotny element działalności inspektora pracy. Na podstawie akt osobowych pracownika inspektor ustala m.in. prawidłowość nawiązania stosunku pracy, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń, udzielania należnych świadczeń, przewidzianych w przepisach prawa pracy. 

Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy
 

- Z perspektywy PIP ważne jest zatem, by nowe rozwiązania w zakresie e-dokumentacji, które podążają z duchem czasu, umożliwiały w dalszym ciągu skuteczny nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców nałożonych na nich obowiązków. Mam nadzieję, że nowe formy przechowywania dokumentów pozwolą inspektorom na skuteczne wykonywanie powierzonych im zadań. Funkcjonowanie wprowadzonych  rozwiązań będziemy na bieżąco oceniać i wnioski w tym zakresie zostaną przekazane resortowi przedsiębiorczości i technologii - zapowiedział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2019 r. stanowią realizację postulatów przedsiębiorców, którzy od lat zwracają się o zmniejszenie obowiązków biurokratycznych, związanych z zatrudnieniem pracownika, szczególnie w kwestii prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz postaci jej przechowywania.