01.10.2018 Artykuł archiwalny

Jubileusz na AGH w Krakowie

28 września 2018 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy i Józefa Bajdla, okręgowego inspektora pracy w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki”.

Okazją do spotkania był jubileusz 20-lecia kształcenia na Studiach Podyplomowych w zakresie bhp. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Tadeusz Słomka, rektor AGH oraz Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Tematyka konferencji dotyczyła: kształcenia w zakresie bhp, zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, psychologii i pedagogiki pracowników.

Przemawia Wiesław Łyszczek
 

- Dotychczasowe doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, jak ważne dla poprawy kultury pracy jest dobre kształcenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – podkreślił Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, przekazując zebranym wielu sukcesów w kolejnych latach działalności zawodowej i pedagogicznej. – Stojące na wysokim poziomie nauczanie w tym zakresie zwiększa bezpieczeństwo pracy, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia liczby wypadków w pracy.

Uczestnicy Konferencji na AGH
 

W trakcie konferencji, po wysłuchaniu interesujących referatów, odbyła się dyskusja, w której podkreślano wysoką jakość kształcenia kadr na studiach podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Szczególne zainteresowanie wzbudziły referaty autorstwa dr Eweliny Włodarczyk i mgr Justyny Rokitowskiej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nt. „Jakość szkoleń w profilaktyce bezpieczeństwa i higieny pracy” oraz Elżbiety Tarczoń z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie „Przemoc i agresja pacjentów jako nowy czynnik ryzyka zawodowego pracowników sektora medycznego”.
 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222