• RSS
 • Wersja tekstowa
19.10.2018 Artykuł archiwalny

Nagrody rozdane – znamy małopolskich laureatów

17 października 2018 r. w Dworku Białoprądnickim w Krakowie odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Nagrody wręczali: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel wraz z zastępcami Anną Szczapą i Mariuszem Pyrczem.

wwwrozpoczecie

Obok przedstawicieli PIP i laureatów konkursów w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci małopolskich urzędów, służb, organizacji pracodawców oraz partnerów społecznych krakowskiego okręgu.

wwwaustrotherm

Gości przywitał okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel. W swoim wystąpieniu podkreślił, że z satysfakcją prezentuje dziś najlepsze firmy w dziedzinie organizacji i bezpieczeństwa pracy, dla których najmniejsze zagrożenie to wyzwanie, któremu chętnie stawiają czoła, wdrażając przy tym nowe rozwiązania i technologie. Dzięki takiemu podejściu do zagadnień bezpieczeństwa, Małopolska od kilku już lat może pochwalić się najniższym wskaźnikiem wypadkowości w skali kraju.

wwwgip

Zwycięzcom pogratulował główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, podkreślając ogromne znaczenie prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych. Dzięki takim akcjom jak długofalowe kampanie, konkursy, szkolenia tworzona jest kultura bezpieczeństwa na polskim rynku pracy i podnoszone standardy bezpieczeństwa.

wwwcodete1

Galę rozpoczęło wręczenie nagród najaktywniejszym społecznym inspektorom pracy. W tegorocznej edycji konkursu przyznano dwa wyróżnienia i trzy nagrody. Wręczyli je okręgowy inspektor pracy w Krakowie Józef Bajdel i jego zastępczyni Anna Szczapa. Wyróżnienia otrzymali:

 • Tadeusz Sałapatek – oddziałowy społeczny inspektor pracy w Przewozach Regionalnych w Krakowie,
 • Władysław Kucharski – zakładowy społeczny z ArcelorMittal Distribution Solution Oddział w Krakowie.

Trzy główne nagrody zdobyli:

 • Bolesław Hendzel - III miejsce - zakładowy społeczny inspektor pracy w firmie Tameh,
 • Wiesław Chechelski - II miejsce z  Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Krakowie
 • Trofeum zwycięzcy i I miejsce przypadło Andrzejowi Grabskiemu zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy z ArcelorMittal Oddział w Krakowie.

Odbierając dyplomy i nagrody społeczni inspektorzy pracy mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa w zakładach. Laureaci podkreślali, że ich sukces i podjęte realizacje to zawsze efekt pracy całych zespołów pracowników, udanej współpracy z pracodawcą oraz  współdziałania z inspekcją pracy, która w tym przypadku działa jako organ motywujący do eliminacji potencjalnych lub istniejących zagrożeń.

wwwMAN3

Zwycięzców konkursu „Buduj bezpiecznie” uhonorowali Józef Bajdel krakowski okręgowy inspektor pracy wraz ze swoim zastępcą do spraw nadzoru Mariuszem Pyrczem. W tym roku statuetki powędrowały do firm:

 - Krakowskie Konsorcjum Krakoin Sp. z o.o. za budowę kompleksu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Turniejowej w Krakowie - III miejsce,

- Expres – Konkurent w Krakowie Sp. z o.o. spółka komandytowa -  za budowę kompleksu mieszkalnego przy ul. Białoruskiej - II miejsce,

 - IDS – BUD – za budowę drogi ekspresowej S-7 Kraków Rabka-Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa - I miejsce.

 - Małopolska to wielki plac budowy – dzięki takim firmom jak zwycięzcy tego konkursu - coraz bardziej bezpieczny podkreśliła prowadząca spotkanie Anna Majerek z sekcji promocji i prewencji krakowskiego okręgu.

Odbierając nagrodę, przedstawiciele firmy podkreślali, że realizacja współczesnych inwestycji bez wypadków przy pracy to prawdziwe wyzwanie, ale dzięki zmianie w podejściu do zagadnień bezpieczeństwa, stało się ono nie tylko możliwe do realizacji, ale wręcz wpisane w proces skutecznej realizacji budowy. Przyczyniły się do tego różnorodne działania firm – od kontroli wejść i wyjść na budowę, przez specjalistyczne szkolenia dla załogi, aż po nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Laureaci „Buduj bezpiecznie” podkreślali również, że koszty przeznaczane na poprawę warunków pracy  i jej bezpieczeństwo to inwestycja opłacalna, bo brak wypadków przy pracy usprawnia proces realizacji inwestycji oraz kształtuje wizerunek firmy na rynku budowalnym.

wwwDUBIEL-1

W XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” ze zgłoszonych  firm wybrano 11 laureatów. Z rąk Wiesława Łyszczka głównego inspektora pracy oraz Józefa Bajdla ich przedstawiciele odebrali statuetki, dyplomy i nagrody. W 2018 w Małopolsce zwyciężyli:  

kategoria I – zakłady pracy do 50  zatrudnionych

 • Urząd  Gminy w Iwanowicach - wyróżnienie
 • Codete sp. z o.o., Kraków - III miejsce
 • EU-TRANS  Sp. z o.o. , Oświęcim - III miejsce 
 •  BRB  Central Eastern Europe Sp z o.o., Kraków - I miejsce

kategoria II - zakłady pracy od 51  zatrudnionych do 250 zatrudnionych

 • Austrotherm Sp. z o.o., Oświęcim - II miejsce 
 • TLC Sp. z o.o., Gorlice - II miejsce 
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Skale - I miejsce

kategoria III – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych

 • Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. – wyróżnienie
 • Dubiel Vitrum sp.j. Rabka Zdrój - III miejsce
 • „Fakro PP” Sp z o.o., Nowy Sącz  - II miejsce
 • Man Truks Sp z o.o., Niepołomice - I miejsce

Dziękując za przyznane nagrody, pracodawcy dzielili się z gośćmi swoimi doświadczeniami i receptą na sukces, którą bez wątpienia jest tworzenie miejsc pracy bezpiecznych i otwartych na potrzeby pracownika. O tym, że tegoroczni laureaci doskonale to potrafią świadczy nie tylko brak wypadków przy pracy, ale przede wszystkim, to że w wielu zespołach pracują osoby związane od początku z historią danej firmy. Każdy z tych pracodawców nie skupia się wyłącznie na zwiększaniu obrotów firmy, ale dąży również do tego, by praca była źródłem satysfakcji i gwarancją bezpieczeństwa dla najważniejszego kapitału tych firm – ludzi.

wwwrodo1

Drugą część spotkania wypełnił panel dyskusyjny „Rodo czy jest się czego bać?”, w którym wzięli udział radca prawny dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny Patrycja Kozik i  adwokat  dr Paweł Litwiński – eksperci w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Spotkanie prowadził nadinspektor Artur Samek.

wwwIMG2732