• RSS
  • Wersja tekstowa
25.11.2018 Artykuł archiwalny

Podsumowanie działalności prewencyjnej w Łódzkiem


Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy uczestniczył w uroczystym podsumowaniu działalności prewencyjno-informacyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego 21 listopada 2018 r.

Andrzej Kwaliński z laureatami konkursu
 

Andrzej Kwaliński z laureatami konkursu
 

Podczas spotkania wręczone zostały nagrody zwycięzcom etapu regionalnego XXV edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, konkursu „Buduj bezpiecznie” oraz konkursu Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach wręczono Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymały także Zakłady Usług Leśnych. Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP odebrali również pracodawcy, którzy brali udział w programie „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna”.

Pracownicy wyróżnieni dyplomami
 

Odznakę Honorową za Zasługi na Rzecz Ochrony Pracy, z upoważnienia głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka wręczył Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy Waldemarowi Krencowi, przewodniczącemu Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztofowi Borkowskiemu, kanclerzowi Loży Łódzkiej Business Centre Club i jednocześnie wiceprezesowi Business Centre Club w Polsce.

Andrzeja Kwaliński z odznaczonymi

Zygmunt Ziemer, zakładowy społeczny inspektor pracy otrzymał decyzją okręgowego inspektora pracy w Łodzi dyplom za działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Spółka z o.o. w 2017 r.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów regionu łódzkiego, organizacji związków zawodowych i pracodawców, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy ocenili firmy biorące udział w programach prewencyjnych PIP.

Laurecaci nagrody PIP
 

Zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych Grażyna Ślawska powitała wszystkich zgromadzonych w imieniu okręgowego inspektora pracy Andrzeja Świderskiego. Zastępca głównego inspektora pracy Andrzej Kwaliński odczytał list skierowany do uczestników spotkania przez Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy. Szef inspekcji pracy podziękował partnerom społecznym i instytucjonalnym za współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy. Andrzej Kwaliński podkreślił, że brak świadomości zagrożeń w miejscu pracy może rodzić ból i śmierć. Prawidłowa organizacja pracy to czyste sumienie pracodawcy i szansa na szczęśliwy powrót pracownika do domu.

Nagrodzeni za działalnośc prewencyjną
 

Okolicznościowe plakiety oraz dyplomy wręczyli  Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy, Grażyna Ślawska, zastępca okręgowego inspektora pracy, Urszula Śmiłowska, zastępca okręgowego inspektora pracy, kierownicy Oddziałów w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Kutnie oraz koordynatorzy tematów prewencyjnych.