• RSS
  • Wersja tekstowa
25.11.2018 Artykuł archiwalny

Wizyta kierownictwa czeskiej inspekcji pracy

Kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej spotkały się 21 listopada 2018 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP.

wwwDSC0255

Celem debaty było omówienie dotychczasowych efektów polsko-czeskiej współpracy w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania tymczasowego przez agencje, kontroli podmiotów delegujących oraz wytyczenie dalszych form współdziałania.

wwwDSC0254

Czeskiej delegacji przewodniczył inspektor generalny Rudolf Hahn, a gospodarzami spotkania byli Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Lesław Grajewski, dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP. W spotkaniu uczestniczył Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

wwwDSC0291

Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy przedstawił wyniki polsko-czeskiej współpracy i perspektywy jej rozwoju. Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu omówiła praktyczne aspeky kontroli podmiotów delegujących cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej. Michał Kubik, kierownik Sekcji kontroli w zakresie legalności zatrudnienia mówił o delegowaniu pracowników agencji pracy tymczasowej, „ukrytym” zatrudnianiu przez agencje tymczasowe i zatrudnianiu obywateli państw trzecich. Rudolf Hahn omówił uprawnienia kontrolne Państwowego Urzędu Inspekcji Pracy Republiki Czeskiej.