• RSS
  • Wersja tekstowa
26.11.2018 Artykuł archiwalny

Ślubowanie i mianowania inspektorów pracy

23 listopada 2018 r. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu absolwenci 70. Aplikacji Inspektorskiej uroczyście złożyli ślubowanie inspektorskie. Ślubowanie, w imieniu Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy odebrał Bogdan Drzastwa, zastępca głównego inspektora pracy.

wwwDSC0339

Byli aplikanci wykazali się dobrą, pozytywnie ocenioną przez przełożonych pracą w swoim środowisku i otrzymali rekomendacje do uzyskania tytułu mianowanego inspektora pracy. Zanim dostąpili swojego pierwszego inspektorskiego awansu, z sentymentem zasiedli znowu w szkolnych ławkach i jak za dawnych czasów wspólnie się uczyli na obowiązkowym szkoleniu okresowym, tym razem bez stresu przed sprawdzianami i presją egzaminów.

wwwDSC0402

W sali konferencyjnej Ośrodka Szkolenia PIP 22 absolwentów 70. Aplikacji potwierdziło rotą złożonej przysięgi na Sztandar Państwowej Inspekcji Pracy swoją dojrzałość urzędnika państwowego. Akty mianowania, przyznane decyzją Wiesława Łyszczka, wręczył Bogdan Drzastwa. Dodatkowej wagi nadawał uroczystości fakt, że ślubowanie odbyło się w szczególnym okresie – w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Gratulując nominowanym osiągniętego awansu, Bogdan Drzastwa podziękował za dotychczasową ciężką pracę, jaką wykonali, by dołączyć do rodziny inspektorskiej. Poprosił, by godnie pełnili swą służbę jako organ państwowy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

wwwDSC0420

Mianowani 23 listopada 2018 r. inspektorzy pracy: Beata Aksanowska, Aleksandra Bieńka, Krzysztof Broda, Rafał Cembaluk, Aleksandra Grzelak, Magdalena Jaśkiewicz, Piotr Kalbron, Iwona Kudlak, Robert Lisowski, Tomasz Majewski, Mariusz Matuszak, Daniel Niemiec, Łukasz Okoń, Paweł Saczuk, Ewelina Schossler, Beata Skrzypek, Jakub Wiącek, Piotr Wołoszyk, Adam Wójcik, Robert Ujazda, Arkadiusz Zięcik, Zbigniew Zych.