• RSS
  • Wersja tekstowa
27.11.2018 Artykuł archiwalny

Jubileusz ZZ Kolejarzy

Z okazji 100-lecia powstania Związku Zawodowego Kolejarzy  w warszawskim Teatrze Ateneum w dniu 26 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta gala z udziałem Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy.

Pracownicy kolei w 1918 r. jako jedni z pierwszych utworzyli związek zawodowy zrzeszający pracowników w niepodległej Polsce. Związek ten od wieku walczy o prawa pracownicze i aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym Polski.

Wiesław Łyszczek przemawia na 100 - lecie ZZ Kolejarzy
 

Wiesław Łyszczek w trakcie uroczystości, gratulując pięknego jubileuszu, stwierdził, że z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy można stwierdzić, iż ZZ Kolejarzy aktywnie angażuje się w tworzenie kultury pracy, bez której trudno sobie dziś wyobrazić nowoczesne przedsiębiorstwa.

Wiesław Łyszczek wręcza okolicznościowy grawerton
 

Wiesław Łyszczek wręczając Stanisławowi Stolorzowi, przewodniczącemu Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP okolicznościowy grawerton życzył członkom tej organizacji, by ich działalność ugruntowała donośną rolę tego ważnego branżowego ruchu związkowego w systemie społecznym i gospodarczym naszego kraju.

W uroczystościach jubileuszowych Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała także Ewa Dośla, dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.