Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
28.11.2018 Artykuł archiwalny

Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i specjalnych wyróżnień głównego inspektora pracy dla społecznych inspektorów pracy.

wwwIMG4868

Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

wwwIMG4875

Gratulując nagrodzonym, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podkreślił, że laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej należą do kręgu osób szczególnie zaangażowanych w proces ochrony człowieka w środowisku pracy, czego dowodzą ich osiągnięcia zawodowe, naukowe, działalność parlamentarna i społeczna. Z kolei zwycięzców w konkursie dla pracodawców łączy to, co najcenniejsze: przekonanie poparte praktyką, że najwyższą wartością w procesie pracy jest człowiek. Szef PIP pogratulował także najlepszym społecznym inspektorom pracy wyróżnień, które przyznał za ich szczególne zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy na rzecz poprawy stanu bhp i ochrony uprawnień pracowniczych.

wwwIMG4880

Za pośrednictwem listu skierowanego do Wiesława Łyszczka gratulacje laureatom przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, honorowy patron konkursu dla pracodawców. List odczytała Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu. Marszałek zwrócił się w nim z wyrazami uznania do przedsiębiorców, dla których zdrowie i życie drugiego człowieka oraz poszanowanie jego pracy stanowią wartości nadrzędne. Z uznaniem odniósł się również do laureatów Nagrody im. H. Krahelskiej, wskazując, że wnoszą oni niezwykle cenny wkład w zapewnienie godziwych, bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków zatrudnienia w naszym kraju.

wwwIMG4892

wwwIMG4903

Do uczestników uroczystości zwrócili się również z gratulacjami minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy poseł Janusz Śniadek. Odczytano listy z podziękowaniami za zaproszenie na uroczystość od wicepremier Beaty Szydło i prezesa Prawa i Sprawiedliwości posła Jarosława Kaczyńskiego.

wwwIMG4954

W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej (>>> tutaj szczegóły) została przyznana: Krzysztofowi Gadowskiemu, Anicie Gwarek, Wojciechowi Ilnickiemu, Wiesławie Janczak, Marii Longinie Kaczmarskiej, dr. inż. Adamowi Mirkowi, prof. dr hab. Jerzemu Olszewskiemu, Wojciechowi Piotrowi Szaramie, prof. dr. hab. Gertrudzie Uścińskiej, Jerzemu Werle. Nagrody wręczali: Wiesław Łyszczek i Elżbieta Rafalska.

wwwIMG4977

wwwIMG4988

wwwIMG5000

Główny inspektor pracy w towarzystwie zaproszonych gości wręczył także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” (>>> tutaj szczegóły). Uhonorował ponadto specjalnymi wyróżnieniami dwudziestu społecznych inspektorów pracy.

wwwIMG5008

wwwIMG5030

W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także dyplomy gratulacyjne i nagrody przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy.

wwwIMG5033

wwwIMG5040

Galę uświetnił koncert w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

wwwpanorama2

List od marszalka Sejmu.pdf
List od wiceprezesa Rady Ministrow.pdf
List od prezesa PiS.pdf