• RSS
  • Wersja tekstowa
28.11.2018 Artykuł archiwalny

Podsumowanie działalności prewencyjnej na Mazowszu

28 listopada 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów na szczeblu okręgu: „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Buduj bezpiecznie”. W wydarzeniu uczestniczył Bogdan Drzastwa – zastępca głównego inspektora pracy.

wwwDSC05739

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli urzędów i instytucji współpracujących z inspekcją pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Okręgowy inspektor pracy w Warszawie Jolanta Koszałka podkreśliła znaczenie zaangażowania kierujących zakładami pracy pracodawców dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Bogdan Drzastwa odczytał list gratulacyjny skierowany przez Wiesława Łyszczka – głównego inspektora pracy do laureatów konkursów.

wwwDSC05748

Zwycięzcą konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” został Józef Osiński - społeczny inspektor pracy w PGNiG Termika S. A. w Warszawie, drugie miejsce zajął Robert Wysocki – zakładowy społeczny inspektor pracy w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., a trzecie Mirosław Kuczyński – oddziałowy społeczny inspektor pracy również z Miejskich Zakładów Autobusowych.

wwwDSC05728

Laureatami XXV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym zostali: Papillon Joanna Golik – w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników; Steinbacher Izoterm Sp. z o.o. – w kategorii zakładów zatrudniających od 51 do 250 pracowników; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników.

W konkursie „Buduj bezpiecznie” przyznano dwa wyróżnienia, otrzymały je firmy: ERBUD S.A. oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.