• RSS
  • Wersja tekstowa
04.12.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja na Zamku Książ

Na Zamku Książ 30 listopada 2018 r. pod patronatem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja naukowa, której tematem była „Odpowiedzialność prawna zatrudniającego za naruszenie przepisów i zasad bhp”. W spotkaniu uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Wiesław Łyszczek na Konerencji Zamek Książ
 

W Komitecie Naukowym konferencji, która w tym roku miała swoją trzecią edycję są m.in. prof. dr hab. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP Instytut Badawczy oraz prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic. Prof. Zdzisław Kubot w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na odpowiedzialności zatrudniającego za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Dr hab. Teresa Wyka z Uniwersytetu Łódzkiego omówiła zróżnicowane regulacje w zakresie odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP. Referat poświęcony cywilnoprawnym skutkom naruszeń przepisów BHP zaprezentował Jarosław Błaszczak,  sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Uczestnicy Konferencji na Zamku Książ
 

Wśród wygłaszających referaty  byli także dr. Sebastian Kowalski, sędzia SR w Wałbrzychu, dr Jacek Jaśkiewicz z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlk., dr inż. Andrzej Dąbrowski i dr. hab. inż. Marek Dźwiarek z CIOP oraz inspektorzy pracy z OIP we Wrocławiu.