18.12.2018 Artykuł archiwalny

Uroczyste podsumowanie roku szkoleniowego Wszechnicy SIP

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w zakończeniu roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy, które odbyło się 18 grudnia 2018 r. we Wrocławiu.

Główny inspektor pracy podkreślił doniosłą rolę dolnośląskiej Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy, w której odbywa się intensywna działalność edukacyjna. Wszechnica to forma kształcenia dorosłych w formie serii wykładów na określony temat, z udziałem wykładowców wyższych uczelni, instytutów naukowych i innych instytucji. Wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej różne formy aktywizujące przekazu wiedzy, takie jak seminaria, prelekcje, wykłady i warsztaty tematyczne. Dzięki Wszechnicy dolnośląscy społeczni inspektorzy pracy mogą podnosić swoje kompetencje. Doceniając pracę i działalność społecznych inspektorów pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, Wiesław Łyszczek wyróznił kilku najaktywniejszych.

Wyróżnieni społeczni inspektorzy pracy z szefem PIP
 

Szef dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso podziękował Wiesławowi Łyszczkowi za współpracę i udział Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach na rzecz podnoszenia kwalifikacji społecznych inspektorów pracy. W spotkaniu brała także udział Małgorzata Łagocka, okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu oraz Barbara Serafinowska z OIP Wrocław.

Podziękowania Wszechnicy SIP
 

 

 

 

 

 


 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner222263
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670