• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2011)


 • ROP zapoznała się z wynikami kontroli agencji zatrudnienia

  Rada Ochrony Pracy, obradująca 14 września br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, rozpatrzyła materiał PIP "Działalność agencji zatrudnienia, w tym przestrzeganie przez nie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - na podstawie wyników kontroli w latach 2008-2010". Przedstawił go Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy ze swoim zastępcą dr Grzegorzem Łyjakiem.

 • Konkurs plastyczny KRUS i PIP rozstrzygnięty

  W Sali Kolumnowej Sejmu 29 września br. uroczyście podsumowano ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi”. Nagrody młodym laureatom wręczyli: główna inspektor pracy Anna Tomczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz.

 • Duże firmy budowlane troszczą się o bezpieczeństwo pracy

  W Warszawie 20 października br. zainaugurowano cykl konferencji bhp dla właścicieli i prezesów firm podwykonawczych, współpracujących z budowlaną spółką Skanska S.A. Celem projektu jest zaangażowanie firm podwykonawczych w poprawę bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Tomczyk, główna inspektor pracy.

 • Pracownicy skarżą się i boją o utratę pracy

  Rośnie liczba skarg kierowanych do organów Państwowej Inspekcji Pracy. W roku ubiegłym wpłynęło ich blisko 42,7 tys., tj. o 22 proc. więcej niż w 2009 r. Więcej też zostało poruszonych w nich problemów – o 17 proc. Prawie dwie trzecie rozpatrywanych skarg było zasadne. Poinformowała o tym Genowefa Ferenc, kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej GIP 17 marca br. na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

 • Rada Ochrony Pracy zaakceptowała program działania PIP

  Rada Ochrony Pracy w stanowisku przyjętym 6 grudnia br. na posiedzeniu w Sali Kolumnowej Sejmu zaakceptowała program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 rok Aprobując zawarte w nim priorytety, zaleciła uwzględnienie w przyszłorocznej działalności inspekcji pracy kilku sformułowanych w stanowisku uwag.

 • Rozstrzygnięto konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

  Główna inspektor pracy Anna Tomczyk uczestniczyła 24 października br. w zakończeniu XX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami instytutu w tym przedsięwzięciu były akademie sztuk pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Patronat nad konkursem objęli: główny inspektor pracy oraz minister pracy i polityki społecznej.

 • Konferencja na temat bhp w nowej strategii europejskiej

  “Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej” – było tematem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej 7 listopada br. w Warszawie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wzięła w niej udział główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem.

 • Przyjęto program szkoleń dla kadr inspekcji pracy

  Pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, 16 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Rada przyjęła projekt planu szkoleń na 2012 rok oraz zapoznała się z informacją na temat wizytacji zajęć praktycznych aplikacji inspektorskiej.

 • Podpisano deklarację w sprawie bezpieczeństwa w przemyśle paliwowym

  Przedstawiciele liderów polskiego rynku paliw podpisali 24 listopada br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie „Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym”.

 • O budownictwie na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta

  Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński gościł 21 marca br. prezesów wielkich firm budowlanych - sygnatariuszy podpisanej w sierpniu ub. r. „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. W spotkaniu uczestniczyli główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając i członek Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski.

 • Wizyta przedstawicieli norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy w Gdańsku

  Z oficjalną wizytą przybyła do Gdańska delegacja norweskiego Urzędu Inspekcji Pracy pod przewodnictwem generalnej dyrektor Ingrid Finboe Svendsen. W spotkaniu z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, które odbyło się 13 kwietnia br. w gdańskiej siedzibie OIP, wziął udział m.in. główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając.

 • Wizyta delegacji bułgarskiej inspekcji pracy

  Od 28 do 29 czerwca br. przebywała w Polsce pięcioosobowa delegacja bułgarskiej inspekcji pracy na czele z jej dyrektorem wykonawczym Rumyaną Mihaylovą – odpowiednikiem polskiego głównego inspektora pracy. Pierwszego dnia wizyty bułgarscy goście po powitaniu przez szefową Państwowej Inspekcji Pracy Annę Tomczyk uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Sejm znowelizował ustawę o PIP

  Na posiedzeniu 28 kwietnia br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowelizacja ma umożliwić inspekcji podejmowanie szybszych i skuteczniejszych działań kontrolno-nadzorczych, stworzyć warunki do szerokiego prowadzenia akcji prewencyjnych i promocyjnych wśród pracodawców oraz premiowania dobrze funkcjonujących podmiotów kontrolnych. Przygotowali ją posłowie z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

 • Konkurs o zasadach bhp dla młodzieży

  Czerwonym skuterem wyładowanym sprzętem turystycznym, książkami, upominkami i dyplomami odjechał Arkadiusz Gil zwycięzca XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o przepisach Prawa Pracy oraz przepisach i zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych, zorganizowanego pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego i Głównego Inspektora Pracy. Finałowy etap ogólnopolski rozstrzygnięty został 17 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej.

 • Ruszyła kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”

  Z dużym zainteresowaniem spotkała się zorganizowana 14 października br. w Olsztynie konferencja „Poznaj swoje prawa w pracy”, będąca inauguracją nowej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy realizowanej pod hasłem „Bądź pewny, silny, kompetentny”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim i zgromadziła ponad 250 osób z terenu całego kraju. Byli to pracownicy, pracodawcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, organów nadzoru i kontroli warunków pracy oraz instytucji rynku pracy.

 • Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomcz...

  Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomczyk, główny inspektor pracy, która uczestniczyła w obradach ze swoimi zastępcami i grupą współpracowników.

 • Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo pracownika

  Znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25 października br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyła główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Leszkiem Zającem.

 • Pozytywna ocena działań prewencyjnych inspekcji pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 24 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy dotyczącą wyników działalności Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prewencji wypadkowej. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. W obradach uczestniczyła Anna Tomczyk – zastępca głównego inspektora pracy.

 • Inspekcja pracy na AGRO-SHOW 2011

  Już po raz trzynasty w dniach 23-26 września br. w Bednarach pod Poznaniem odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW 2011. Podczas ekspozycji podsumowano IX edycję ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego jednym z organizatorów jest Państwowa Inspekcja Pracy. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

 • Spadek liczby niewypłaconych wynagrodzeń

  W pierwszym kwartale bieżącego roku inspektorzy PIP odnotowali o 36% mniej przypadków niewypłacenia pensji pracownikom niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Cieszymy się, że to wahadło ruszyło się wreszcie w dobrym kierunku – komentował najnowsze dane na konferencji prasowej główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się 19 kwietnia w Warszawie. Uczestniczyli w nim także zastępcy głównego inspektora pracy Anna Tomczyk i dr Marian Liwo.

« 123