« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


ROP zapoznała się z wynikami kontroli agencji zatrudnienia

Rada Ochrony Pracy, obradująca 14 września br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, rozpatrzyła materiał PIP "Działalność agencji zatrudnienia, w tym przestrzeganie przez nie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - na podstawie wyników kontroli w latach 2008-2010". Przedstawił go Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP. W posiedzeniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy ze swoim zastępcą dr Grzegorzem Łyjakiem.

Konkurs o zasadach bhp dla młodzieży

Czerwonym skuterem wyładowanym sprzętem turystycznym, książkami, upominkami i dyplomami odjechał Arkadiusz Gil zwycięzca XI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o przepisach Prawa Pracy oraz przepisach i zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych, zorganizowanego pod patronatem Związku Rzemiosła Polskiego i Głównego Inspektora Pracy. Finałowy etap ogólnopolski rozstrzygnięty został 17 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie przy ul. Miodowej.

Ruszyła kampania „Poznaj swoje prawa w pracy”

Z dużym zainteresowaniem spotkała się zorganizowana 14 października br. w Olsztynie konferencja „Poznaj swoje prawa w pracy”, będąca inauguracją nowej kampanii społecznej Państwowej Inspekcji Pracy realizowanej pod hasłem „Bądź pewny, silny, kompetentny”. Konferencja odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim i zgromadziła ponad 250 osób z terenu całego kraju. Byli to pracownicy, pracodawcy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, organów nadzoru i kontroli warunków pracy oraz instytucji rynku pracy.

Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomcz...

Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 27 lipca br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Przedstawiła je Anna Tomczyk, główny inspektor pracy, która uczestniczyła w obradach ze swoimi zastępcami i grupą współpracowników.

Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo pracownika

Znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25 października br. w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyła główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr Grzegorzem Łyjakiem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Leszkiem Zającem.Spadek liczby niewypłaconych wynagrodzeń

W pierwszym kwartale bieżącego roku inspektorzy PIP odnotowali o 36% mniej przypadków niewypłacenia pensji pracownikom niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Cieszymy się, że to wahadło ruszyło się wreszcie w dobrym kierunku – komentował najnowsze dane na konferencji prasowej główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się 19 kwietnia w Warszawie. Uczestniczyli w nim także zastępcy głównego inspektora pracy Anna Tomczyk i dr Marian Liwo.
« 123


 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245