• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2011)


 • W Warszawie odbyło się 61. Spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  W związku z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej 6 i 7 grudnia br. w warszawskim hotelu „Novotel” odbyło się 61. spotkanie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Uczestniczyli w nim szefowie i przedstawiciele urzędów inspekcji pracy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Komisji Europejskiej i międzynarodowych instytucji zajmujących się problematyką zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

 • ROP o partnerach społecznych i legalności zatrudnienia

  Dyskusją o kondycji dialogu społecznego i związków zawodowych w Polsce zakończyła się pierwsza część wtorkowego (12 lipca br.) posiedzenia Rady Ochrony Pracy poświęcona roli partnerów społecznych w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy. Obrady, pod przewodnictwem posłanki Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, odbywały się w siedzibie Forum Związków Zawodowych przy ul. Jaracza w Warszawie.

 • Wicepremier Ukrainy z wizytą w inspekcji pracy

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie przebywał 1 kwietnia br. wicepremier i minister polityki socjalnej Ukrainy Serhij Tigipko. Towarzyszył mu ambasador tego kraju w Polsce Markijan Malskyj. Z ukraińskimi gośćmi spotkali się główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając ze swoją zastępczynią Anną Tomczyk i grupą współpracowników. Rozmawiano o problemach praworządności w stosunkach pracy w obu państwach.

 • Sejm przyjął sprawozdanie z działalności inspekcji

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu plenarnym 16 września br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Anna Tomczyk. W posiedzeniu udział wzięli także jej zastępcy: Iwona Hickiewicz i dr Grzegorz Łyjak.

 • Wizyta przedstawicieli brytyjskiej inspekcji pracy

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 17 maja br. przebywała z wizytą delegacja Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia (HSE) Wielkiej Brytanii, będącego odpowiednikiem Państwowej Inspekcji Pracy. Przewodniczył jej Geoffrey Podger, dyrektor wykonawczy, któremu towarzyszyli: Stuart Bristow, kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą oraz Ian Phillips, prywatny sekretarz. Celem wizyty była wymiana informacji i doświadczeń związanych z działalnością obu urzędów.

 • Z posiedzenia Rady Ochrony Pracy

  Przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i zatrudniania kobiet powracających z urlopów macierzyńskich dotyczyło stanowisko przyjęte 12 kwietnia br. przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu, które odbyło się w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

 • Rada Ochrony Pracy zapoznała się z planem pracy PIP

  Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Jednocześnie skieruje swoją bogatą ofertę prewencyjną do blisko 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym głównie małych i średnich firm. Tak przewiduje program działania PIP na 2012 r. zaprezentowany 7 listopada br. w siedzibie Sejmu Radzie Ochrony Pracy przez główną inspektor pracy Annę Tomczyk.

 • Podpisanie porozumienia z Urzędem Transportu Kolejowego

  Główna inspektor pracy Anna Tomczyk i prezes Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński podpisali 30 września br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania kierowanych przez siebie urzędów. Zobowiązali się w nim do współpracy w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

 • Anna Tomczyk głównym inspektorem pracy

  Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powołał z dniem 17 maja br. Annę Tomczyk na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej tego dnia kandydaturę tę jednogłośnie zaakceptowała na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy. Anna Tomczyk była dotychczas zastępcą głównego inspektora pracy.

 • Na dożynkach prezydenckich w Spale

  Główna inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr. Grzegorzem Łyjakiem uczestniczyli 25 września br. w dożynkach prezydenckich w Spale z udziałem głowy państwa Bronisława Komorowskiego z małżonką.

123 »