« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

O współpracy z prokuraturą na forum komisji sejmowej

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 11 września br. w siedzibie parlamentu, przyjęła informację głównego inspektora pracy o skuteczności postępowań karnych wszczętych po zawiadomieniach prokuratury przez Państwową Inspekcję Pracy w 2011 r. Wynika z niej, że składane przez inspektorów pracy do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw są stosunkowo często umarzane bądź prokuratura odmawia wszczęcia postępowań.


Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2011 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 130 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 78 mln zł zaległych należności dla 76 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 12 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.Warunki pracy w górnictwie na forum Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia br. w siedzibie Sejmu omawiała stan warunków pracy w górnictwie. Doświadczenia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w tej sekcji gospodarki przedstawiła Beata Marynowska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Grzegorzem Łyjakiem oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszkiem Zającem.

Rada pozytywnie oceniła plan pracy PIP

W stanowisku przyjętym na posiedzeniu 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy pozytywnie oceniła „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 oraz plan długofalowy na lata 2013-2015”, formułując pod adresem inspekcji kilka zaleceń. W obradach prowadzonych przez poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką udział wzięła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem.


Artystycznie inspirowane poznawanie prawa

Artystyczne wydarzenie pn. „Szczypawice - stop dyskryminacji” zainaugurowało 19 kwietnia br. w Krakowie II edycję ogólnopolskiej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. W Klubie Fabryka spotkali się artyści Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, przedstawiciele Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, zaproszeni goście oraz pracownicy inspekcji pracy, w tym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który był organizatorem przedsięwzięcia.


Spotkanie placówek szkoleniowych w dziedzinie prawa pracy

W Tunisie 9 i 10 lipca br. odbyło się kolejne spotkanie międzynarodowej sieci instytutów szkolących w dziedzinie prawa pracy (RIIFT), której członkiem od 2002 r. jest Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było tematyce promocji zasad równouprawnienia w pracy i sprawiedliwości społecznej. Polska reprezentowana była przez dyrektora wrocławskiego ośrodka Janusza Krasonia i zastępcę dyrektora Grażynę Panek.


W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, ...

W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, współfinansowanego ze środków unijnych. Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w nim w charakterze partnera merytorycznego. Przemówienie inauguracyjne w imieniu PIP wygłosiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.
« 12345


 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245