« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Na święcie Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP

Już po raz siódmy w ośrodku wypoczynkowym „Kolejarz” w Muszynie Złockiem 8 września br. odbyły się uroczystości święta Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. Na zaproszenie przewodniczącego Federacji i zarazem zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Stanisława Stolorza wzięli w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy i Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska, dyrektor generalny w ZRP Maciej Prószyński oraz dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej  w ZRP Jolanta Kosakowska. ...

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 23 sierpnia br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego Jerzym Bartnikiem. Omawiano problematykę wzajemnej współpracy, w tym rozwijania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w przedsiębiorstwach. Podkreślono znaczenie dbałości o stan bhp w zakładach rzemieślniczych w kontekście ich kondycji ekonomicznej i konkurencyjności na rynku.

Podsumowano kampanię na budowach EURO 2012

W siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie 29 i 30 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią, międzynarodową kampanię na rzecz godnej pracy na budowach EURO 2012. Kampania została zainaugurowana w 2009 r. przez międzynarodową organizację związków zawodowych budownictwa i przemysłu drzewnego z siedzibą w Genewie, we współpracy z europejską i nordycką federacjami pracowników budownictwa i przemysłu drzewnego.O problemach pracowniczych na spotkaniu u związkowców

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz gościła w środę 26 września na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie, gdzie przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2011. W spotkaniu uczestniczyli także Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy oraz Leszek Zając, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy. Przewodniczący związku Jan Guz pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę z inspekcją.

Inspektorzy pracy i informatycy rozmawiali o „Navigatorze”

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 20 września br. odbyło się spotkanie grupy specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem programu „Navigator”. To narzędzie informatyczne, służące wspomaganiu działalności kontrolno-nadzorczej inspektora pracy, a także przydatne na różnych szczeblach zarządzania urzędem, zostało opracowane przed dwoma laty własnymi siłami inspekcji.

Obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia PIP

Pod przewodnictwem Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, 15 maja br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie obradowała Rada Programowo-Metodyczna przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. Rada przyjęła stanowisko w sprawie przedłożonej przez Ośrodek propozycji modyfikacji programu szkolenia kandydatów na inspektorów pracy (część teoretyczna).
Wspólne szkolenie pograniczników i inspektorów pracy

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 25 i 26 kwietnia br. odbyły się trzecie już, coroczne warsztaty szkoleniowe przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami” – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.


W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, ...

W Hotelu Hyatt Regency w Warszawie 4 i 5 grudnia br. odbyła się konferencja pod hasłem: „Prawa migrantów w praktyce – migranci na polskim rynku pracy”. Zrealizowana została w ramach projektu „Prawa migrantów w praktyce”, współfinansowanego ze środków unijnych. Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w nim w charakterze partnera merytorycznego. Przemówienie inauguracyjne w imieniu PIP wygłosiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.


 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222