« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
O skuteczności realizacji funkcji kontrolnych PIP

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 15 lutego br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła informację na temat skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Przedstawił ją zastępca głównego inspektora pracy Grzegorz Łyjak. Podkreślił, że skuteczność działania inspekcji wyraża się 95 procentowym poziomem wykonania przez pracodawców decyzji inspektorów pracy.


Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa „Solidarności”

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 13 września br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą. Omawiano zagadnienia wzajemnej współpracy, w tym również w zakresie szkoleń przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy dla członków związku i społecznych inspektorów pracy, deklarując gotowość jej poszerzania i wzbogacania.Główny inspektor pracy o współpracy ze związkowcami

„Na półmetku” - to hasło konferencji zorganizowanej 29 maja br. w Warszawie przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W jej części, poświęconej zagadnieniom społecznego nadzoru nad warunkami pracy, udział wzięła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy. Przewodniczący ogólnopolskich struktur związkowych zrzeszonych w OPZZ przedstawili doświadczenia ze współpracy z PIP na tle problemów pracowników przemysłu lekkiego, branży kolejowej oraz zatrudnionych przy produkcji wyrobów szklanych.


Narada kadry nadzorującej działalność prewencyjną

Pod przewodnictwem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy ds. prewencji, odbyła się 31 stycznia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy narada poświęcona omówieniu podstawowych aspektów działalności prewencyjnej i promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 r. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy okręgowych inspektorów pracy nadzorujący działalność prewencyjną oraz kierownictwo Departamentu Prewencji i Promocji GIP z  Krzysztofem Kowalikiem, dyrektorem Departamentu na czele.

Zakończyły się Targi SAWO 2012

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012, która odbyła się od 24 do 26 kwietnia br. w Poznaniu była pod każdym względem rekordowa. 220 wystawców z 20 krajów, znani i uznani w Europie i na świecie producenci i dystrybutorzy środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, najnowocześniejsze środki techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, liczne seminaria, konferencje, pokazy i warsztaty stanowiły wizytówkę tej największej w Polsce imprezy targowej.

Wizyta delegacji słowackiej inspekcji pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 25 i 26 października br. przebywała z wizytą delegacja słowackiej Państwowej Inspekcji Pracy pod przewodnictwem dyrektora generalnego Andreja Gmittera. Goście zostali powitani przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając. Program wizyty obejmował kilka bloków tematycznych, przygotowanych zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami obu partnerskich urzędów.


 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner222263
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098