• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2012)


 • Obrady grupy roboczej ds. przemysłu naftowego

  Na 9. spotkaniu zebrali się 20 i 21 marca br. w gdańskiej siedzibie Grupy Lotos S.A. członkowie Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy. W spotkaniu uczestniczyła Anna Tomczyk, główny inspektor pracy z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem. Gospodarzem obrad był Marek Sokołowski – wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A.

 • Główny inspektor pracy z wizytą w Lubuskiem

  Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk wraz z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem 21 czerwca br. spotkali się z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Celem wizyty było omówienie różnorodnych obszarów funkcjonowania jednostki. Rozmawiano o bieżących problemach, z jakimi boryka się okręg, stanie realizacji harmonogramu pracy oraz o problematyce związanej z gospodarowaniem majątkiem, w tym siedzibą OIP i oddziału w Gorzowie.

 • Działalność kontrolna państwa w opinii posłów

  Przegląd systemu kontroli państwa pod względem jego skuteczności i funkcjonalności był tematem obrad Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu 12 września br. w siedzibie parlamentu. Informacje na temat działalności instytucji kontrolnych zaprezentowali przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Państwowej Inspekcji Pracy, regionalnych izb obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz wybranych resortów.

 • Rozstrzygnięto konkurs dla młodych adeptów rzemiosła

  Niebieskim skuterem wyładowanym sprzętem turystycznym, elektronicznym, książkami i dyplomami odjechał Damian Łuczak - zwycięzca XII Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Zorganizowały go tradycyjnie Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy, a finałowy etap konkursu rozstrzygnięty został 15 maja br. w warszawskiej siedzibie ZRP.

 • Iwona Hickiewicz spotkała się z kierownictwem urzędu

  Nowo powołana główna inspektor pracy Iwona Hickiewicz spotkała się 19 lipca br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie z kierownictwem urzędu. Obecni byli zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Grzegorz Łyjak, dyrektorzy departamentów i kierownicy sekcji GIP, okręgowi inspektorzy pracy oraz dyrektor wrocławskiego ośrodka szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Dar dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

  Pracownicy Głównego Inspektoratu Pracy wsparli swoją hojnością XIV Integracyjny Bal Karnawałowy, zorganizowany 18 lutego br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez Fundację „Świat na Tak”. Ufundowany przez nich tort wywołał radość u blisko trzystu uczestniczących w zabawie karnawałowej niepełnosprawnych dzieci - podopiecznych fundacji. Nawiązywał do przewodniego hasła imprezy: „Euro 2012”.

 • Leszek Zając zastępcą głównego inspektora pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 października br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz o powołanie Leszka Zająca, dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy na stanowisko zastępcy głównego inspektora pracy. Zgodnie z ustawowym wymogiem, o opinię w tej sprawie zwróciła się do Rady marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Wniosek poparto jednogłośnie.

 • Jubileusz Wyższego Urzędu Górniczego

  Główny inspektor pracy Anna Tomczyk wraz z zastępcę Grzegorzem Łyjakiem wzięli udział w uroczystych obchodach 90-lecia nadzoru górniczego w Polsce, które honorowym patronatem objął prezydent RP Bronisław Komorowski.

 • Wręczono nagrody za poprawę warunków pracy

  Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 20 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Jego głównym organizatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a jednym ze współorganizatorów - Państwowa Inspekcja Pracy. Gratulacje laureatom złożyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Posiedzenie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP

  Pod przewodnictwem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz 20 i 21 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Programowo–Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera. W obradach uczestniczyli: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy i zarazem wiceprzewodnicząca Rady oraz dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP Janusz Krasoń z zastępcą dyrektora Grażyną Panek.

 • Podziękowanie za profesjonalizm inspektorów

  Na ręce Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, podziękowanie za przeprowadzenie w dniu 3 lutego br. szkolenia dla prokuratorów przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył Dariusz Korneluk, prokurator apelacyjny w Warszawie. Tematem spotkania była współpraca inspekcji pracy z organami ścigania w zakresie prowadzonych postępowań karnych o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz postępowań dotyczących wypadków przy pracy.

 • Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na aplikację inspektorską

  W dniach 13-14 lutego 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zebrała się Komisja, która przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na 67 i 68 aplikację inspektorską.

 • XXX Pielgrzymka Ludzi Pracy

  Ponad 70 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz wzięło udział 16 września br. w jubileuszowej XXX Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

 • Iwona Hickiewicz głównym inspektorem pracy

  Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz powołała z dniem 16 lipca br. Iwonę Hickiewicz, dotychczasowego zastępcę głównego inspektora pracy ds. organizacji, na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej, tę kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 • W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem

  W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem łączą wrażliwość społeczną z biznesem. Jedną z nagród w konkursie w kategorii zakład pracy chronionej wręczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Dzień Górnika wśród budowlanych

  Zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska wzięła udział w Centralnych Obchodach Dnia Górnika zorganizowanych 30 listopada br. w Mąchocicach k. Kielc przez Związek Zawodowy ,,Budowlani”.

 • Gratulacje z okazji jubileuszu Forum Związków Zawodowych

  Główny inspektor pracy Anna Tomczyk z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem wzięli udział w uroczystości z okazji X-lecia Forum Związków Zawodowych, zorganizowanej 17 maja br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Podkreślono, że Forum jako jedna z wiodących central związkowych jest dziś pełnoprawnym uczestnikiem dialogu społecznego zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym.

 • Spotkanie ze związkowcami branży ciepłowniczej

  Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem spotkali się 23 października br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie  z władzami Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników, na czele z jego przewodniczącym Lechem Hemmerlingiem.

 • Konferencja o bezpieczeństwie prac remontowo-budowlanych

  W Karsach k. Ożarowa 30 maja br. odbyła się konferencja Grupy Ożarów S.A. podsumowująca Kampanię Bezpieczeństwa Koncernu CRH: „Bezpieczeństwo Wykonawców w Grupie Ożarów S.A”. Wzięła w niej udział Anna Tomczyk, główny inspektor pracy.

 • Honorowy Hajer dla głównego inspektora pracy

  W imieniu głównego inspektora pracy Anny Tomczyk okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska odebrała statuetkę Honorowego Hajera. Wyróżnienie zostało przyznane przez Związek Zawodowy Górników w Polsce.