« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Główny inspektor pracy z wizytą w Lubuskiem

Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk wraz z zastępcą Grzegorzem Łyjakiem 21 czerwca br. spotkali się z kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze. Celem wizyty było omówienie różnorodnych obszarów funkcjonowania jednostki. Rozmawiano o bieżących problemach, z jakimi boryka się okręg, stanie realizacji harmonogramu pracy oraz o problematyce związanej z gospodarowaniem majątkiem, w tym siedzibą OIP i oddziału w Gorzowie.
Posiedzenie Rady Programowo-Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia PIP

Pod przewodnictwem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz 20 i 21 sierpnia br. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Programowo–Metodycznej przy Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera. W obradach uczestniczyli: Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy i zarazem wiceprzewodnicząca Rady oraz dyrektor Ośrodka Szkolenia PIP Janusz Krasoń z zastępcą dyrektora Grażyną Panek.

Podziękowanie za profesjonalizm inspektorów

Na ręce Iwony Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy, podziękowanie za przeprowadzenie w dniu 3 lutego br. szkolenia dla prokuratorów przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył Dariusz Korneluk, prokurator apelacyjny w Warszawie. Tematem spotkania była współpraca inspekcji pracy z organami ścigania w zakresie prowadzonych postępowań karnych o przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz postępowań dotyczących wypadków przy pracy.
W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem

W Zamku Królewskim w Warszawie 27 września br. podczas gali finałowej siódmej edycji konkursu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych "Lodołamacze" uhonorowani zostali pracodawcy, którzy z powodzeniem łączą wrażliwość społeczną z biznesem. Jedną z nagród w konkursie w kategorii zakład pracy chronionej wręczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner201670
 • banner186222