« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim

Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.


Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w Łodzi

W Forum 76 Business Centre w Łodzi 20 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Podczas spotkania, z udziałem 86 laureatów, rozstrzygnięte zostały konkursy: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach wręczono dyplomy PIP.


Na konferencji z okazji jubileuszu rzemiosła

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w konferencji: „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” , która odbyła się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Celem spotkania, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, było przedstawienie działań związku rzemiosła w kluczowych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego kraju.

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Dobre praktyki przy realizacji inwestycji budowlanych w zakładzie, działania prewencyjne w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych, program ochrony zdrowia pracowników w aspekcie wydłużenia ich aktywności zawodowej, a także „syndrom chorego budynku” były głównymi tematami posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 23 października br. na terenie rozbudowywanej fabryki Spółki Volkswagen Poznań.

Badania profilaktyczne w świetle kontroli PIP

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Opracowanie przedstawił Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy. Omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.


Szkolenie z przedstawicielami nadzoru budowlanego

Staje się tradycją, że Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na wspólne szkolenia przedstawicieli innych organów nadzoru i kontroli. Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu Janusz Krasoń 14 października br. przywitali na takich zajęciach inspektorów z nadzoru budowlanego na czele z zastępcą głównego inspektora nadzoru budowlanego Jackiem Szerem.
« 12345


 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner172098
 • banner199867
 • banner218245