• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2013)


 • Odznaczenia dla zasłużonych działaczy związkowych

  W trakcie posiedzenia Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 18 grudnia 2013 r. w Warszawie zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor Gabinetu GIP Ewa Dośla wręczyli działaczom związkowym „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy”.

 • Plan pracy inspekcji na forum ROP

  W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a przynajmniej 200 tys. pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów oraz studentów będzie odbiorcami jej programów prewencyjnych – zakłada program działania PIP na 2014 r. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Radzie Ochrony Pracy na posiedzeniu 10 grudnia br. w siedzibie Sejmu.

 • Na uroczystościach barbórkowych w WUG

  Wyższy Urząd Górniczy zorganizował 6 grudnia br. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 91 już Barbórkę Nadzoru Górniczego. Jak podkreślali przedstawiciele WUG, Barbórkę Nadzoru Górniczego należy traktować jako święto całego polskiego górnictwa. W uroczystości wzięły udział główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i okręgowy inspektor pracy w Katowicach Beata Marynowska.

 • Nagrody „Salus publica” dla dziennikarzy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przyznała doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczyła je 5 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy departamentów GIP oraz rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

 • Dyplomy dla łódzkich pracodawców

  W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 5 grudnia br. odbyło się spotkanie wojewody Jolanty Chełmińskiej i zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzaty Kwiatkowskiej z tegorocznymi laureatami programu prewencyjnego dla pracodawców „Zdobądź Dyplom PIP” z terenu województwa łódzkiego.

 • Spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy

  W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu 3 grudnia br. miało miejsce zakończenie roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięła udział Iwona Hickiewicz - główny inspektor pracy, która wręczyła Honorową Odznakę za Zasługi dla Ochrony Pracy Anicie Ulatowskiej - specjaliście bhp we wrocławskim Herbapolu.

 • Jubileusz związkowców działających w ochronie zdrowia

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w uroczystej sesji z okazji 30-lecia Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, zorganizowanej 29 listopada br. w siedzibie NOT w Warszawie. Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy złożyła gratulacje członkom federacji z okazji jubileuszu oraz życzenia pomyślności i sukcesów w działalności związkowej i zawodowej.

 • Na gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim

  Na Zamku Królewskim w Warszawie 27 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XX edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Na gali z okazji Dnia Kolejarza

  Na zaproszenie przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei Państwowych Stanisława Stolorza główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w gali z okazji Dnia Kolejarza, zorganizowanej 25 listopada br. w stołecznym Teatrze Ateneum. Uroczystość połączona była z obchodami 30-lecia działalności Federacji i 95-lecia utworzenia Związku Zawodowego Kolejarzy.

 • Podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych w Łodzi

  W Forum 76 Business Centre w Łodzi 20 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Podczas spotkania, z udziałem 86 laureatów, rozstrzygnięte zostały konkursy: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, „Buduj bezpiecznie”, „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”. Pracodawcom biorącym udział w programie przestrzegania prawa pracy w małych zakładach wręczono dyplomy PIP.

 • PIP kontrolowała bezpieczeństwo pracy w transporcie

  Jedną z podstawowych kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy w firmach transportowych jest przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy, a ściśle mówiąc przepisów dotyczących czasu jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców - stwierdziła dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy 19 listopada br. w siedzibie Sejmu.

 • Na konferencji z okazji jubileuszu rzemiosła

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w konferencji: „Rzemiosło dla gospodarki, rynku pracy i edukacji - Związek Rzemiosła Polskiego w działaniu od 80 lat” , która odbyła się 18 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Celem spotkania, z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza, było przedstawienie działań związku rzemiosła w kluczowych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego kraju.

 • Obradował Komitet Wyższych Inspektorów Pracy

  Inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego było tematem konferencji zorganizowanej podczas 65. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się w 14 i 15 listopada br. w Wilnie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Robert Jaworski – główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP.

 • Posłowie przyjęli sprawozdanie głównego inspektora pracy

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 8 listopada br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła szefowa inspekcji pracy Iwona Hickiewicz. W posiedzeniu wzięli udział także zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 • O stresie bez stresu

  W siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 29 października br. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy „Stres XXI wieku”. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając.

 • Na Krajowym Forum Jednolitego Rynku

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz oraz okręgowy inspektor pracy w Krakowie Tadeusz Fic uczestniczyli 18 października br. w odbywającym się w Krakowie Krajowym Forum Jednolitego Rynku.

 • Posiedzenie Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

  Dobre praktyki przy realizacji inwestycji budowlanych w zakładzie, działania prewencyjne w zakresie ograniczania zagrożeń zawodowych, program ochrony zdrowia pracowników w aspekcie wydłużenia ich aktywności zawodowej, a także „syndrom chorego budynku” były głównymi tematami posiedzenia Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, które odbyło się 23 października br. na terenie rozbudowywanej fabryki Spółki Volkswagen Poznań.

 • Badania profilaktyczne w świetle kontroli PIP

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 22 października br. w siedzibie Sejmu rozpatrzyła materiał Państwowej Inspekcji Pracy na temat przestrzegania przepisów dotyczących opieki zdrowotnej nad pracownikami. Opracowanie przedstawił Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy. Omówił wyniki kontroli realizacji profilaktycznych badań lekarskich pracowników, przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym i pierwszym półroczu br.

 • Deklaracja poprawy bezpieczeństwa w polskiej chemii

  W siedzibie Grupy Azoty w Tarnowie 17 października br., podczas II Spotkania Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa w Przemyśle Chemicznym, spółki Grupy Azoty wraz z innymi polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w tej branży.

 • Szkolenie z przedstawicielami nadzoru budowlanego

  Staje się tradycją, że Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza na wspólne szkolenia przedstawicieli innych organów nadzoru i kontroli. Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając i dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Jana Rosnera we Wrocławiu Janusz Krasoń 14 października br. przywitali na takich zajęciach inspektorów z nadzoru budowlanego na czele z zastępcą głównego inspektora nadzoru budowlanego Jackiem Szerem.

« 12345