• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2013)


 • Posłowie przyjęli informację o programach prewencyjnych

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 października br. w siedzibie Sejmu przyjęła informację głównego inspektora pracy o wynikach i efektach realizacji programów prewencyjnych PIP dla mikro i małych przedsiębiorstw, mających na celu poprawę warunków pracy. Przedstawił ją Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.

 • Centralne obchody święta budowlanych

  W salach recepcyjnych Hotelu Novotel Airport w Warszawie 4 października br. odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, obchodzonego wspólnie przez pracodawców, związkowców, inżynierów i techników budownictwa, a także innych przedstawicieli całego środowiska budowlanego. Wzięła w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która odczytała list okolicznościowy od głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz.

 • Wizyta oceniająca Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  Dziesięcioosobowy zespół ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) dokonał w dniach 30 września - 4 października br. oceny systemu inspekcji pracy w Polsce. W składzie Zespołu Oceniającego znaleźli się doświadczeni inspektorzy pracy, w tym przedstawiciele kierownictwa urzędów inspekcji pracy z 9 państw członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Słowacji, Danii, Portugalii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Cypru i Malty.

 • Na konferencji naukowej poświęconej stresowi

  „Obniżanie kosztów pracy poprzez zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w firmach” – to temat konferencji naukowej zorganizowanej 3 października br. w Warszawie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i narzędzi pozwalających na wykrywanie psychospołecznych zagrożeń i ograniczanie ich negatywnych skutków.

 • Nagrodzono pracodawców wrażliwych społecznie

  W VIII edycji konkursu „Lodołamacze” nagrodzono kolejne firmy i instytucje, które przełamują uprzedzenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

 • Połączone komisje przyjęły sprawozdanie

  Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 25 września br. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 r.

 • Na spotkaniu u związkowców z OPZZ

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz 25 września br. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.

 • Rozstrzygnięto konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne

  Podczas XV Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania 20 września br. odbyło się uroczyste podsumowanie XI Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 • Na dorocznej pielgrzymce ludzi pracy

  Ponad 70 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy na czele z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz wzięło udział 15 września br. w kolejnej XXXI Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.

 • Obradowała Komisja Prawna GIP

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 12 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

 • Spotkanie instytutów szkoleniowych w dziedzinie prawa pracy

  We francuskim Instytucie Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego w Marcy l’Etoile 23, 24 i 25 września br. odbyło się kolejne, XVII spotkanie międzynarodowej sieci instytutów szkoleniowych zajmujących się problematyką prawa pracy (RIIFT).

 • Na spotkaniu u związkowców z OPZZ

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz 25 września br. uczestniczyła w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. Przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2012. W spotkaniu wzięli także udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Halina Tulwin.

 • Na Dożynkach Prezydenckich w Spale

  Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 15 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjne.

 • Inauguracja kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”

  Z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca w Gdańsku 11 września br. zainaugurowano ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.

 • Uroczysta sesja z okazji jubileuszu służby bhp

  W Sali Kolumnowej Sejmu 10 września br. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy, związane z obchodami 60-lecia powstania służby bezpieczeństwa i higieny pracy i jubileuszem 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 • Forum rusztowaniowe w Bełchatowie

  Na terenie Elektrowni Bełchatów 7 września br. odbyło się forum rusztowaniowe, zorganizowane przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań.

 • Kontrole legalności zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń tematem obrad

  Wyniki kontroli legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę były tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 maja br. w siedzibie Sejmu. W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka uczestniczyli Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru, ze współpracownikami.

 •     Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów rzemiosła

  Przedstawicielka Izby Rzemieślniczej w Lublinie zwyciężyła w tegorocznym konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. To już trzynasta edycja imprezy organizowanej tradycyjnie przez Związek Rzemiosła Polskiego i Państwową Inspekcję Pracy. Uczestniczyło w niej 48 osób z całego kraju. Finał konkursu odbył się 15 maja br. w siedzibie ZRP.

 • Świeży impuls we współpracy z nadzorem budowlanym

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.

 • Obradowało Kolegium Głównego Inspektora Pracy

  Sprawy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu były tematem obrad drugiego w tym roku Kolegium Głównego Inspektora Pracy, które odbyło się 12 lutego w siedzibie GIP w Warszawie. Wrocławski ośrodek po przekształcaniu go z zakładu budżetowego w placówkę sektora finansów publicznych od dwóch lat jest jednostką organizacyjną PIP.