« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Centralne obchody święta budowlanych

W salach recepcyjnych Hotelu Novotel Airport w Warszawie 4 października br. odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, obchodzonego wspólnie przez pracodawców, związkowców, inżynierów i techników budownictwa, a także innych przedstawicieli całego środowiska budowlanego. Wzięła w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która odczytała list okolicznościowy od głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz.

Wizyta oceniająca Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Dziesięcioosobowy zespół ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) dokonał w dniach 30 września - 4 października br. oceny systemu inspekcji pracy w Polsce. W składzie Zespołu Oceniającego znaleźli się doświadczeni inspektorzy pracy, w tym przedstawiciele kierownictwa urzędów inspekcji pracy z 9 państw członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Słowacji, Danii, Portugalii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Cypru i Malty.

Na konferencji naukowej poświęconej stresowi

„Obniżanie kosztów pracy poprzez zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w firmach” – to temat konferencji naukowej zorganizowanej 3 października br. w Warszawie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i narzędzi pozwalających na wykrywanie psychospołecznych zagrożeń i ograniczanie ich negatywnych skutków.

Kontrole legalności zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń tematem obrad

Wyniki kontroli legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę były tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 maja br. w siedzibie Sejmu. W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka uczestniczyli Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru, ze współpracownikami.


Świeży impuls we współpracy z nadzorem budowlanym

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych. • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222