« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Wizyta oceniająca Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

Dziesięcioosobowy zespół ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) dokonał w dniach 30 września - 4 października br. oceny systemu inspekcji pracy w Polsce. W składzie Zespołu Oceniającego znaleźli się doświadczeni inspektorzy pracy, w tym przedstawiciele kierownictwa urzędów inspekcji pracy z 9 państw członkowskich UE: Wielkiej Brytanii, Słowacji, Danii, Portugalii, Niemiec, Finlandii, Holandii, Cypru i Malty.

Centralne obchody święta budowlanych

W salach recepcyjnych Hotelu Novotel Airport w Warszawie 4 października br. odbyły się centralne uroczystości Dnia Budowlanych, obchodzonego wspólnie przez pracodawców, związkowców, inżynierów i techników budownictwa, a także innych przedstawicieli całego środowiska budowlanego. Wzięła w nich udział Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, która odczytała list okolicznościowy od głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz.

Na konferencji naukowej poświęconej stresowi

„Obniżanie kosztów pracy poprzez zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w firmach” – to temat konferencji naukowej zorganizowanej 3 października br. w Warszawie przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w ramach projektu badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy i narzędzi pozwalających na wykrywanie psychospołecznych zagrożeń i ograniczanie ich negatywnych skutków.

Kontrole legalności zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzeń tematem obrad

Wyniki kontroli legalności zatrudnienia, przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacania wynagrodzenia za pracę były tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 21 maja br. w siedzibie Sejmu. W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka uczestniczyli Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy ds. nadzoru, ze współpracownikami.


Ruszyła kampania „Na fali pierwszej pracy”

Konferencja prasowa z udziałem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy zainaugurowała 1 lipca br. w Szczecinie kampanię informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, poświęconą problemom związanym z pierwszym zatrudnieniem. Uczestniczyli w niej: Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz przedstawiciele partnerów akcji Jerzy Wolski, zastępca prezydenta Kołobrzegu i Tomasz Sobieraj, zastępca prezydenta Koszalina.

Chińczycy gościli w ośrodku szkolenia inspekcji

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 5 lipca br. po raz kolejny gościł delegację przedstawicieli chińskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy. Przewodniczył jej wiceminister Sun Huashan, reprezentujący chiński Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wizyta powiązana była z udziałem uczestników delegacji w chińsko-europejskim dialogu o bezpieczeństwie pracy, odbywającym się w Brukseli.


 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098