« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Posłowie za zakazem stosowania weksli

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 czerwca br. w siedzibie parlamentu postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie wprowadzenia kodeksowego zakazu stosowania weksli in blanco w stosunkach pracy. Tym samym posłowie wsparli wysiłki głównego inspektora pracy, który dwukrotnie (we wrześniu ub.r. i w styczniu br.) bezskutecznie występował do ministra pracy z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2012 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 18 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.

Statuetka „Dialog ponad wszystko” dla inspekcji pracy

Zgodnie z przyjętą przez „Pracodawców Pomorza” tradycją, 14 czerwca br. na terenie sopockiego hipodromu podczas Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSIO Sopot 2013, zorganizowana została Letnia Gala Biznesu. W jej trakcie główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz odebrała nagrodę „Dialogus supra omnia” czyli „Dialog ponad wszystko”, przyznaną Państwowej Inspekcji Pracy za dialog, profilaktykę i współpracę ze środowiskiem gospodarczym.
W ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

Praktyczne aspekty współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie zwiększenia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy były tematem wystąpienia Haliny Tulwin - dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy podczas IX Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.


Wizyta delegacji litewskiej inspekcji pracy

W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 24 i 25 kwietnia przebywała delegacja Inspekcji Pracy Republiki Litewskiej w składzie: Vilius Maciulaitis, główny inspektor pracy, Gintaras Cepas jego zastępca oraz Gintaras Sakinis, główny specjalista z Sekcji Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z litewskimi gośćmi rozmawiali: Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, przedstawiciele departamentów i sekcji w GIP.

Konferencja o bhp w małych przedsiębiorstwach

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP Robert Jaworski uczestniczyła w konferencji „Małe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – wyzwania; możliwości”, która odbyła się 29 i 30 kwietnia br. w Dublinie. Została ona zorganizowana w związku z prezydencją Irlandii w Radzie Unii Europejskiej.

Uroczysta konferencja o wypadkach przy pracy

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była przyczynom oraz społecznym kosztom wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców. • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098