« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Posłowie o umowach cywilnoprawnych i obchodzeniu prawa

Powinien być twardy zapis ustawowy, że przez zawarcie stosunku pracy rozumie się wręczenie umowy na piśmie i zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. I to jest główny wniosek z dzisiejszych obrad – powiedział poseł Janusz Śniadek podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 20 marca br. w gmachu Sejmu. Komisja rozpatrzyła informację głównego inspektora pracy dotyczącą problemów poruszonych podczas poprzednich obrad, w tym zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.


Obradowała grupa robocza ds. przemysłu naftowego

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podpisała porozumienia o współpracy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem i – pod nieobecność szefa urzędu – z zastępcą głównego inspektora ochrony środowiska Romanem Jaworskim. Uroczystość podpisania obu dokumentów odbyła się 12 marca br. w siedzibie Komendy Głównej PSP w Warszawie podczas XI Spotkania Grupy Roboczej ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego przy Głównym Inspektorze Pracy.

Chińczycy gościli w ośrodku szkolenia inspekcji

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 5 lipca br. po raz kolejny gościł delegację przedstawicieli chińskich instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy. Przewodniczył jej wiceminister Sun Huashan, reprezentujący chiński Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wizyta powiązana była z udziałem uczestników delegacji w chińsko-europejskim dialogu o bezpieczeństwie pracy, odbywającym się w Brukseli.

Konferencja o bhp w małych przedsiębiorstwach

Delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą GIP Robert Jaworski uczestniczyła w konferencji „Małe przedsiębiorstwa a bezpieczeństwo i zdrowie w pracy – wyzwania; możliwości”, która odbyła się 29 i 30 kwietnia br. w Dublinie. Została ona zorganizowana w związku z prezydencją Irlandii w Radzie Unii Europejskiej.

Ruszyła kampania „Na fali pierwszej pracy”

Konferencja prasowa z udziałem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy zainaugurowała 1 lipca br. w Szczecinie kampanię informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, poświęconą problemom związanym z pierwszym zatrudnieniem. Uczestniczyli w niej: Marian Szyszko, okręgowy inspektor pracy w Szczecinie oraz przedstawiciele partnerów akcji Jerzy Wolski, zastępca prezydenta Kołobrzegu i Tomasz Sobieraj, zastępca prezydenta Koszalina.


 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner221865
 • banner223116
 • banner222263
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner201670
 • banner199867
 • banner186222
 • banner172098