« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Uroczysta konferencja o wypadkach przy pracy

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 26 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była przyczynom oraz społecznym kosztom wypadków przy pracy. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Posłowie za zakazem stosowania weksli

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 20 czerwca br. w siedzibie parlamentu postanowiła podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie wprowadzenia kodeksowego zakazu stosowania weksli in blanco w stosunkach pracy. Tym samym posłowie wsparli wysiłki głównego inspektora pracy, który dwukrotnie (we wrześniu ub.r. i w styczniu br.) bezskutecznie występował do ministra pracy z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie.

Urządzenia techniczne pod lupą inspektorów PIP i UDT

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię przyjęto jednogłośnie. Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.


Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie za 2012 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 66 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 107 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 102 mln zł zaległych należności dla ok. 119 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 18 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.

W ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

Praktyczne aspekty współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie zwiększenia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy były tematem wystąpienia Haliny Tulwin - dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy podczas IX Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.


Świeży impuls we współpracy z nadzorem budowlanym

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński podpisali 27 lutego br. w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i organów nadzoru budowlanego. Jego celem jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz likwidacji zagrożeń w obiektach budowlanych, w których znajdują się pomieszczenia pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych.


 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222