• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2013)


 •     Rozstrzygnięto konkurs dla uczniów rzemiosła

  Przedstawicielka Izby Rzemieślniczej w Lublinie zwyciężyła w tegorocznym konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. To już trzynasta edycja imprezy organizowanej tradycyjnie przez Związek Rzemiosła Polskiego i Państwową Inspekcję Pracy. Uczestniczyło w niej 48 osób z całego kraju. Finał konkursu odbył się 15 maja br. w siedzibie ZRP.

 • Kolegium GIP o pracy komisji dyscyplinarnych

  Działalność komisji dyscyplinarnych w Państwowej Inspekcji Pracy była jednym z tematów posiedzenia Kolegium Głównego Inspektora Pracy, które zebrało się 23 kwietnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Dyskutowano o sposobach funkcjonowania komisji i rozwiązaniach organizacyjnych usprawniających ich pracę.

 • Nagrody w konkursie na najlepszą książkę prawniczą

  W Warszawie 20 marca br. rozdano nagrody w 6. edycji konkursu „Złote Skrzydła” „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrodę główną w kategorii: prawo pracy i ubezpieczenia otrzymał Marcin Wujczyk za książkę „Prawo pracownika do ochrony prywatności”. W skład kapituły konkursu przyznającej to wyróżnienie wchodziła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Rozstrzygnięto konkurs dla dzieci wiejskich

  W Sali Kolumnowej Sejmu 6 czerwca br. uroczyście podsumowano trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci z obszarów wiejskich pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom”. Nagrody młodym laureatom wręczyli: główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba oraz zastępca prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Janina Pszczółkowska.

 • Porozumienie o współpracy z rzemiosłem

  Państwowa Inspekcja Pracy i Związek Rzemiosła Polskiego zawarły porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy. Podpisali je 6 marca br. Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy i Jerzy Bartnik – prezes ZRP. Porozumienie zastąpiło i uaktualniło poprzednią taką regulację z kwietnia 2008 r.

 • Spotkanie przed wizytą ekspertów SLIC

  Pod przewodnictwem zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca 4 i 5 czerwca br. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami okręgowych inspektoratów pracy poświęcone organizacji w Polsce wizyty oceniającej zespołu ekspertów Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Omawiano założenia do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wymogi określone w europejskim podręczniku do oceny SLIC.

 • Uroczyste posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

  Na temat stanu polskiego budownictwa dyskutowali na uroczystym posiedzeniu członkowie Małopolskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie. Spotkanie odbyło się 18 stycznia br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.

12345 »