Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2014)


 • Życzenia od głównego inspektora pracy

 • Spotkanie opłatkowe w Sejmie

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i Leszkiem Zającem 19 grudnia ub. r. wzięli udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym w Sejmie. Uczestniczyli w nim parlamentarzyści, duchowni i pracownicy Kancelarii Sejmu.

 • Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy

  W Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie 16 grudnia ub. r. odbyła się V edycja autorskiego projektu realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie pod hasłem: "Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy", połączonego z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Niebezpieczne sytuacje w gospodarstwie rolnym”.

 • Podziękowanie dla Wszechnicy

  W siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” we Wrocławiu 12 grudnia br. miało miejsce zakończenie roku szkoleniowego Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. W spotkaniu wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Wręczono nagrody dla dziennikarzy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przyznała doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczyła je 5 grudnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Główny inspektor pracy przedstawił program na 2015 rok

  Jasny, klarowny, ambitny, kompleksowy, nowoczesny – tak określali w dyskusji program działania PIP na 2015 r. członkowie Rady Ochrony Pracy podczas posiedzenia 2 grudnia br. w gmachu Sejmu. Program przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Górnicze święto w Filharmonii Śląskiej

  W Filharmonii Śląskiej w Katowicach 2 grudnia br. odbyły się uroczyste obchody barbórkowe, zorganizowane przez Wyższy Urząd Górniczy. W trakcie spotkania Statuetką św. Barbary, przyznawaną przez Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego", uhonorowano głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz.

 • Wręczono nagrody Państwowej Inspekcji Pracy

  Z udziałem wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

 • Z obrad o bezpieczeństwie w budownictwie

  Poszukiwaniu nowych metod uświadamiania pracownikom budownictwa i eliminowania zagrożeń wypadkowych poświęcone było posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, zorganizowane 27 listopada br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy.

 • Posłowie przyjęli sprawozdanie głównego inspektora pracy

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 10 października br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Opowiedziały się za tym wszystkie kluby poselskie. Sprawozdanie przedstawiła Iwona Hickiewicz.

 • Wielkopolskie obchody jubileuszu inspekcji

  W reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 19 listopada br. odbyła się gala z okazji 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Wśród zaproszonych gości byli min. posłowie na Sejm oraz przedstawiciele: władz administracyjnych i samorządowych, organów nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych i pracodawców.

 • Konferencja o bhp w zakładach gazowniczych

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 listopada br. odbyła się konferencja pn. „Bezpieczeństwo pracy w zakładach gazowniczych”. Poświęcona była omówieniu problemów związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji gazu ziemnego w świetle wyników kontroli PIP.

 • Jubileusz inspekcji pracy na Podkarpaciu

  W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie 17 listopada br. odbyła się gala z okazji jubileuszu 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy oraz podsumowania działalności prewencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2014. Gospodarzem uroczystości był Dawid Baran - okręgowy inspektor pracy.

 • Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w 67. Posiedzeniu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 13 i 14 listopada br. w Rzymie.

 • Posłowie przyjęli dezyderat i informację PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 5 listopada br. w siedzibie Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusz Błaszczaka, przyjęła do wiadomości informację PIP o wynikach kontroli w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu prac związanych z pozyskiwaniem drewna.

 • O nielegalnym zatrudnianiu na forum ROP

  W stanowisku z 8 lipca 2014 r. Rada Ochrony Pracy wnioskowała o dokonanie oceny stanu legalności zatrudnienia w Polsce od czasu przejęcia kontroli tego zagadnienia przez inspekcję pracy. Analizę taką przedstawiła PIP 4 listopada br. na posiedzeniu ROP w siedzibie parlamentu.

 • Krakowski jubileusz inspekcji pracy

  Na zaproszenie Tadeusza Fica, okręgowego inspektora pracy w Krakowie, 30 października br. w Dworku Białoprądnickim spotkali się przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, organów kontroli i nadzoru, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Okazją był jubileusz 95-lecia polskiej inspekcji pracy.

 • Na konferencji naukowej w Bydgoszczy

  W Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy 29 października br. odbyła się w ogólnopolska konferencja: „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki”, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy.

 • Na konferencji naukowej w Kielcach

  W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 24 października br. odbyła się konferencja naukowa pt. "Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego – edycja II", zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy, Wydział Prawa WSEPiNM oraz Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej.

 • Uroczyste obchody 80-lecia ZUS

  24 października br. minęło dokładnie 80 lat od chwili, gdy prezydent RP Ignacy Mościcki powołał do życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na zorganizowanej z tej okazji uroczystości w warszawskiej siedzibie centrali ZUS Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

« 1234