• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2014)


 • Komputerowy świat na plakacie

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 23 października br. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom XXIII edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. W tym roku tematem przewodnim był komputerowy świat.

 • Na jubileuszowej konferencji w Lublinie

  W sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 17 października br. odbyła się konferencja pod hasłem „Prawo pracy – historia i współczesność”, poświęcona jubileuszowi 95-lecia inspekcji pracy oraz 40-leciu uchwalenia Kodeksu pracy.

 • Spotkanie unijnej grupy współpracy

  W Krakowie 9 i 10 października br. odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Spotkanie w Polsce zostało zorganizowane w związku z objęciem przewodnictwa w grupie w roku bieżącym przez Mariana Szyszko, okręgowego inspektora pracy w Szczecinie.

 • Będzie bezpieczniej na placu budowy

  W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu 21 października br. zebrała się Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście na czele z zastępcą głównego inspektora pracy Leszkiem Zającem i dyrektorem budowy nowych bloków energetycznych Elektrowni Opole Zbigniewem Wiegnerem.

 • Szkolenie z Inspekcją Ochrony Środowiska

  W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu 16 i 17 października br. odbyło się szkolenie inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Pracy. Dotyczyło kompetencji i strategii działań obu instytucji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

 • Katowickie obchody 95-lecia inspekcji pracy

  W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 15 października br. odbyła się gala związana z obchodami 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Na zjeździe „Solidarności”

  Wyniki kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz współdziałanie ze związkami zawodowymi w zakresie eliminowania nieprawidłowości, zagrożeń zawodowych i wypadkowych były przedmiotem wystąpienia Iwony Hickiewicz, głównego inspektora pracy, 8 października br. podczas 27. Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej.

 • Agencje pracy tymczasowej i podmioty lecznicze

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 8 października br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz w podmiotach leczniczych.

 • Komunikat

 • XXXII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

  Na Jasnej Górze 21 września br. zakończyła się XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. W uroczystościach wzięło udział ok. 10 tys. wiernych, wśród nich prawie 100 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz na czele.

 • II KONFERENCJA "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie" 29 października 2014 r. w Łodzi

  Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w II KONFERENCJI „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie".

 • Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2014

  Dorota i Karol Kaniowie - właściciele gospodarstwa rolnego z miejscowości Szwarcenowo w województwie warmińsko-mazurskim zostali zwycięzcami XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

 • Na Dożynkach Prezydenckich w Spale

  Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 21 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjne. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem rolników.

 • Spotkanie ze związkowcami z OPZZ

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz uczestniczyła 17 września br. w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Jan Guz, wzięli również udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 • Życzenia dla maszynistów z okazji ich święta

  Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, wzięła udział w centralnych obchodach Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, zorganizowanych przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych 12 września br. w Gdyni. Okazją do spotkania był również jubileusz 25-lecia reaktywacji i 95-lecia powstania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 • Spotkanie ze związkowcami z OPZZ

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz uczestniczyła 17 września br. w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Jan Guz, wzięli również udział zastępcy głównego inspektora pracy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 • Komisje przyjęły sprawozdanie

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wspólnym posiedzeniu, które odbyło się 11 września br. w Sejmie, rozpatrzyły sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku.

 • Czas pracy pod kontrolą

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 września br. w siedzibie Sejmu zajęła się stanem przestrzegania przepisów o czasie pracy. Pozytywnie zaopiniowała zamiar powołania przez głównego inspektora pracy Elżbiety Lipińskiej na stanowisko okręgowego inspektora w Warszawie.

 • W drodze do bezpieczeństwa

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, i związanego z nimi ryzyka zawodowego.

 • W drodze do bezpieczeństwa

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie czynników psychospołecznych w środowisku pracy, w tym dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego, i związanego z nimi ryzyka zawodowego.