• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2014)


 • PIP poinformowała posłów o swoich działaniach

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 lipca br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy: o wynikach ubiegłorocznych kontroli zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz umów terminowych, o nielegalnym zatrudnieniu w Polsce w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej PIP w latach 2007-2013 oraz o działaniach nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych inspekcji w zakresie prewencji wypadkowej.

 • Pozytywna ocena sprawozdania głównego inspektora pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 8 lipca br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 68 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do 115 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 164 mln zł zaległych należności dla 116 tys. zatrudnionych - to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy.

 • Na Kongresie OPZZ

  Od 29 do 31 maja br. obradował w Warszawie VIII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, połączony z obchodami jubileuszu 30-lecia OPZZ. Gościem kongresu była Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy.

 • Nowe porozumienie z prokuraturą

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i prokurator generalny Andrzej Seremet podpisali 23 maja br. w Warszawie porozumienie w sprawie współdziałania prokuratury z Państwową Inspekcją Pracy. Ma ono na celu skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

 • Wizyty słuchaczy National War College

  W Głównym Inspektoracie Pracy 5 maja br. gościła z wizytą roboczą grupa słuchaczy z amerykańskiego National War College – instytucji edukacyjnej, która szkoli członków amerykańskich sił zbrojnych oraz przyszłych przywódców Stanów Zjednoczonych.

 • Na święcie pielęgniarek i położnych

  Kształtuje nas cierpienie, stąd pokora do życia, do drugiego człowieka i chęć niesienia mu pomocy – tak mówiła o etosie swojego zawodu przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 5 maja br. w stołecznym Teatrze Ateneum. W obchodach wzięły udział główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i nadinspektor pracy w nowosądeckim oddziale PIP Teresa Cabała.

 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy

  Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zorganizował coroczne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Z tej okazji 24 kwietnia br. w auli Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja „Dehumanizacja pracy drogą donikąd”. Współorganizatorami konferencji były Państwowa Inspekcja Pracy i Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

 • Na konferencji społecznych inspektorów pracy

  W Kaliszu 23 kwietnia br. odbyła się II Konferencja Programowa Wszechnicy Społecznego Inspektora Pracy Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”. W uroczystości udział wzięła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, która wręczyła Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy dla 4 społecznych inspektorów pracy reprezentujących zakłady z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski.

 • Uroczysta sesja upamiętniająca ofiary wypadków

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy w transporcie. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 • Z posiedzenia komisji rolnej

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 17 kwietnia br. obradowała Komisja Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Posiedzeniu przewodniczyła kierująca pracami komisji Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Narada szkoleniowa ze Strażą Graniczną

  W Polanicy-Zdroju 15 i 16 kwietnia br. odbyła się piąta już z kolei doroczna narada szkoleniowa przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jej celem było podsumowanie współpracy obu instytucji w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w 2013 r. Naradę zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

 • Pracodawcy u prezydenta

  uż po raz szósty najlepsi pracodawcy, wyróżnieni przez NSZZ „Solidarność” w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, odebrali certyfikaty potwierdzające ich prospołeczną postawę i poszanowanie pracowników. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Bronisław Komorowski. Gala finałowa odbyła się 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy oraz Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Spotkanie z emerytowanymi pracownikami inspekcji

  Zgodnie z wieloletnią tradycją, członkowie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy spotkali się 14 kwietnia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie z emerytowanymi pracownikami GIP.

 • Na Targach SAWO 2014

  Od 9 do 11 kwietnia br. odbyły się w Poznaniu XXII Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014, które są największą tego typu imprezą branży bhp w Europie Środkowo-Wschodniej. Honorowy patronat nad targami objęli: minister gospodarki, minister pracy i polityki społecznej, główny inspektor pracy, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • Oni już znają swoje prawa

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski walczyli 8 kwietnia br. w Warszawie w finale konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, zorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczestników oraz ich opiekunów i koordynatorów z okręgowych inspektoratów pracy przywitała zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.

 • O kampanii w rolnictwie na posiedzeniu sejmowej komisji

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 2 kwietnia br. w siedzibie Sejmu zapoznała się z informacją głównego inspektora pracy o efektach kampanii prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w 2013 r. Informację przedstawił dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Bielecki.

 • Kolejne bezpieczne miejsca pracy

  W Iławie 3 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali oraz uruchomienie linii produkcyjnej firmy Szynaka Meble z Lubawy. Spółka Szynaka Meble trzykrotnie (w latach: 1997, 2007 i 2012) zajęła I miejsce w kraju w prestiżowym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”.

 • Konferencja o demografii na rynku pracy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz 24 marca br. wzięła udział w konferencji poświęconej problemom demograficznym na polskim rynku pracy zorganizowanej w Warszawie przez Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rządu, prezydenta, eksperci oraz związkowcy.

 • Wizyta francuskich dziennikarzy

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 21 marca br. odbyło się spotkanie francuskich dziennikarzy, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Informacji Społecznej (AJIS), z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy: dyrektorami departamentów w GIP, rzecznikiem prasowym głównego inspektora pracy oraz specjalistami.