« wróć 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


PIP poinformowała posłów o swoich działaniach

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 lipca br. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy: o wynikach ubiegłorocznych kontroli zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz umów terminowych, o nielegalnym zatrudnieniu w Polsce w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej PIP w latach 2007-2013 oraz o działaniach nadzorczo-kontrolnych i prewencyjnych inspekcji w zakresie prewencji wypadkowej.


Na święcie pielęgniarek i położnych

Kształtuje nas cierpienie, stąd pokora do życia, do drugiego człowieka i chęć niesienia mu pomocy – tak mówiła o etosie swojego zawodu przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej 5 maja br. w stołecznym Teatrze Ateneum. W obchodach wzięły udział główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i nadinspektor pracy w nowosądeckim oddziale PIP Teresa Cabała.Uroczysta sesja upamiętniająca ofiary wypadków

Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zorganizowana w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Poświęcona była bezpieczeństwu i higienie pracy w transporcie. Zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, związków zawodowych i organizacji pracodawców.Pracodawcy u prezydenta

uż po raz szósty najlepsi pracodawcy, wyróżnieni przez NSZZ „Solidarność” w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, odebrali certyfikaty potwierdzające ich prospołeczną postawę i poszanowanie pracowników. Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Bronisław Komorowski. Gala finałowa odbyła się 15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy oraz Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • banner120701
 • banner177694
 • banner111644
 • banner178526
 • banner222263
 • banner223116
 • banner221865
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245
 • banner186222