• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2014)


 • Słowaccy inspektorzy gościli we Wrocławiu

  Ośmioro inspektorów pracy ze Słowacji na czele z Andrejem Gmitterem, dyrektorem generalnym Krajowego Inspektoratu Pracy, odwiedziło 19 i 20 marca br. Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu, by porozmawiać o współpracy obu partnerskich urzędów. Głównym celem wizyty była chęć zapoznania się z systemem kształcenia kadr Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Konferencja o standardach bhp na budowie

  Państwo ma strukturę, na którą zawsze możemy liczyć. Jest to Państwowa Inspekcja Pracy. W naszym interesie jest, aby była ona jeszcze silniejsza, bardziej efektywna, aby - tak jak dotychczas – zawsze była blisko firmy i pracownika – powiedział przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski 19 marca br. na konferencji w warszawskiej siedzibie związku.

 • Przedstawiciele Banku Światowego z wizytą w GIP

  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 19 marca br. odbyło się spotkanie z ekspertami Banku Światowego, realizującymi w stolicy misję wsparcia technicznego dotyczącą pracy i aktywizacji.

 • Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Gospodarczej

  Podczas uroczystości w Belwederze 13 marca br. Bronisław Komorowski powołał Kapitułę Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, w skład której weszło 21 przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji publicznych oraz mediów. W uroczystości uczestniczyła Iwona Hickiewicz, szefowa Państwowej Inspekcji Pracy – jednej z 49 instytucji zaproszonych do zgłaszania kandydatów do nagrody.

 • Rada Ochrony Pracy o czynnikach rakotwórczych

  Prowadzenie kontroli ukierunkowanych na wszystkie substancje rakotwórcze lub mutagenne występujące w środowisku pracy, ze zwróceniem uwagi na rzetelność składanych przez zakłady pracy informacji o narażeniu na te substancje zaleciła Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rada Ochrony Pracy w stanowisku przyjętym na posiedzeniu 11 marca br. w siedzibie Sejmu.

 • Spotkanie z delegacją chińskiej inspekcji pracy

  W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 27 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Bezpieczeństwa Pracy Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rządu Ludowego w regionie autonomicznym Guangxi. Czteroosobowej delegacji przewodniczył Li Zhiyi, dyrektor generalny urzędu w Guangxi.

 • O zagrożeniu substancjami rakotwórczymi

  Corocznie ponad 8 proc. wszystkich chorób nowotworowych w Unii Europejskiej jest powodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze, a 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych. W polskich przedsiębiorstwach ok. 10 tys. osób pracuje w warunkach zagrożenia substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Mówiono o tym 18 lutego br. na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu.

 • Odznaczenia państwowe dla pracowników PIP

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 27 stycznia br. na Zamku Królewskim w Warszawie podczas gali z okazji jubileuszu 95-lecia inspekcji pracy w Polsce. Aktu dekoracji dokonała sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.

 • Posłowie przyjęli program PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 23 stycznia br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014. Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy, przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Pozytywna ocena programu działania PIP

  Rada Ochrony Pracy podczas obrad 21 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie oceny „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”, zaprezentowanego na posiedzeniu 10 grudnia ub. r. przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz. Pozytywnie oceniła założenia przedstawionego dokumentu podkreślając, że uwzględnia on priorytety ochrony pracy i przewiduje dla ich realizacji kompleksowe działania o charakterze kontrolnym i doradczo-prewencyjnym.

 • Otwarcie wystawy jubileuszowej Państwowej Inspekcji Pracy

  Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otworzyła 21 stycznia br. w hallu głównym Sejmu na I piętrze rocznicową wystawę poświęconą historii inspekcji pracy w Polsce, którą objęła swoim honorowym patronatem. Ekspozycja upamiętnia 95 lat działalności inspekcji pracy w naszym kraju. Dokumentuje najważniejsze wydarzenia w historii urzędu, prezentuje jego dokonania, przedstawia współczesny obraz inspekcji jako nowoczesnego organu kontroli państwowej.

 • Kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

  95 lat od podpisania przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy 3 stycznia br. Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy oraz jej zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając złożyli wieniec od kierownictwa i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy pod pomnikiem marszałka przy Belwederze.

1234 »