• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2015)


 • W Sejmie o przestrzeganiu prawa w sklepach

  Leszek Zając, zastępca głównego inspektora pracy 23 września 2015 r. uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej poświęconym działaniom kontrolnym PIP w placówkach handlowych.

 • O szarej strefie na rynku pracy

  Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy wzięła udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy, które odbyło się 18 września 2015 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania była skuteczność kontroli legalności zatrudnienia w Polsce.

 • Laury dla bezpiecznych gospodarstw

  Gospodarstwo Rolne Izabeli i Janusza Bystronów z miejscowości Sławki na Pomorzu zostało uznane za najbezpieczniejsze w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Specjalną nagrodę głównego inspektora pracy otrzymali Aneta i Paweł Lewandowscy, właściciele gospodarstwa w Milżynie.

 • Wsparcie dla programów poprawy bhp

  Z udziałem głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz 8 września 2015 r. obradowała w gmachu Sejmu Rada Ochrony Pracy. Tematem wiodącym posiedzenia były programy wspierania poprawy warunków pracy realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach funduszu prewencji wypadkowej.

 • Z wizytą na Litwie

  Na zaproszenie Gintarasa Čepasa, głównego państwowego inspektora pracy Republiki Litewskiej 3 i 4 września 2015 r. z wizytą roboczą w Wilnie przebywała delegacja Państwowej Inspekcji Pracy na czele z Iwoną Hickiewicz, głównym inspektorem pracy.

 • Na obchodach jubileuszowych „Solidarności”

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz 31 sierpnia 2015 r. wzięła udział w gdańskich obchodach 35 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Honorowym gościem uroczystości był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

 • Wyróżnienie dla głównego inspektora pracy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz została uhonorowana medalem 35.lecia „Solidarności”. Medal wręczył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso 26 sierpnia 2015 r. podczas uroczystości w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

 • Komisje przyjęły sprawozdanie

  Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 4 sierpnia 2015 r. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. Zaprezentowała je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Dyskryminacja w zatrudnieniu na forum Rady Ochrony Pracy

  Rozpoczęła działalność Rada Ochrony Pracy X kadencji. Na inauguracyjnym posiedzeniu 3 sierpnia 2015 r. w siedzibie parlamentu marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła akty nominacji jej członkom. Posiedzenie zdominowała problematyka dyskryminacji pracowników.

 • Pozytywna ocena sprawozdania głównego inspektora

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 7 lipca 2015 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2014. W przyjętym w tej sprawie stanowisku sformułowała kilkanaście wniosków, zalecając ich realizację.

 • O bezpieczeństwie w rolnictwie

  Kolejne posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie odbyło się 2 lipca 2015 r. w siedzibie GIP. Obradom przewodniczyła Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Bezpieczna wieś widziana oczami dzieci

  W Sali Kolumnowej Sejmu 17 czerwca 2015 r. uroczyście podsumowano piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”, która przebiegała pod hasłem „Zwierzaki to nie pluszaki”. Konkurs zorganizowały Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 • Inspektorzy pracy złożyli ślubowanie

  „Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą” - inspektorska rota uroczyście zabrzmiała 12 czerwca 2015 r. w auli Ośrodka Szkolenia PIP.

 • Wizyta delegacji Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy Chin

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 12 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie z delegacją Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy (SAWS) Chińskiej Republiki Ludowej.

 • O bezpieczeństwie w przemyśle na targach w Poznaniu

  Jedną z największych imprez wystawienniczych branży maszynowej w Europie była zorganizowana w Poznaniu od 9 do 12 czerwca 2015 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich kolejna edycja targów „Innowacje – Technologie – Maszyny”.

 • Główny inspektor pracy przedstawił sprawozdanie

  Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 71 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 8,9 tys. osób oraz wyegzekwowanie 105,5 mln zł zaległych należności dla 83 tys. zatrudnionych - to efekty ubiegłorocznej działalności inspektorów pracy, przedstawione 9 czerwca 2015 r. Radzie Ochrony Pracy.

 • Spotkanie z generalnym inspektorem ochrony danych

  O stanie i perspektywach współpracy kierowanych przez siebie urzędów rozmawiały 3 czerwca 2015 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

 • Spotkanie instytutów sieci RIIFT

  Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu od 1 do 3 czerwca 2015 r. był gospodarzem 19. spotkania międzynarodowej sieci instytutów szkoleniowych, kształcących w dziedzinie prawnej ochrony pracy, pod nazwą Le Réseau international d’Institutions de Formation dans le domaine du Travail (RIIFT).

 • Norwescy inspektorzy z wizytą we Wrocławiu

  Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu gościli 2 czerwca 2015 r. 65 norweskich inspektorów pracy z regionu południowego Inspekcji Pracy Królestwa Norwegii.

 • O równości i sprawiedliwości w zatrudnieniu na zjeździe katedr prawa pracy

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wraz z zastępcą Małgorzatą Kwiatkowską uczestniczyły w XX Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zorganizowanym przez Zakład Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Spotkaniu, które odbyło się w dniach 28-30 maja 2015 r. przyświecało hasło „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”.