• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2015)


 • Podsumowano kampanię o bezpieczeństwie pracy

  W Karsach koło Ożarowa 26 maja 2015 r. odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca kampanię „16 zasad chroniących życie”. Gościem honorowym konferencji była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Szkolenie z Urzędem Transportu Kolejowego

  Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Transportu Kolejowego spotkali się 21 i 22 maja 2015 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP na wspólnym szkoleniu i wymianie doświadczeń w ramach realizacji wiążącego obydwie instytucje porozumienia o współpracy.

 • Warsztaty poświęcone inspekcji pracy na Ukrainie

  Państwowa Inspekcja Pracy została zaproszona przez Międzynarodową Organizację Pracy do udziału w warsztatach poświęconych „Budowaniu systemu inspekcji pracy na Ukrainie”. Odbyły się one od 19 do 21 maja 2015 r. w Kijowie.

 • Rada Ochrony Pracy o zapobieganiu wypadkom w gospodarce

  Na posiedzeniu 19 maja 2015 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i czasu pracy w sektorach gospodarki z największą liczbą wypadków przy pracy.

 • Adepci rzemiosła o bezpieczeństwie pracy

  Już po raz piętnasty uczniowie z zakładów rzemieślniczych wzięli udział w konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Finał odbył się 19 maja 2015 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 • Spotkanie szkoleniowe z nadzorem górniczym

  W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 14 i 15 maja 2015 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe przedstawicieli PIP oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Zorganizowane zostało w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy szefami obu urzędów.

 • Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 13 maja 2015 r. w siedzibie parlamentu rozpatrzyła informacje Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące wybranych zagadnień z działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej. W obradach wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając.

 • Podpisanie porozumienia ze Strażą Graniczną

  Nowe porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podpisali 12 maja 2015 r. w Warszawie główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz.

 • Konferencja o zagrożeniach przy pracach ziemnych

  „Ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy obsłudze maszyn do robót ziemnych” - pod takim tytułem Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zorganizował konferencję podczas odbywających się w Poznaniu od 6 do 9 maja 2015 r. Międzynarodowych Targów INTERMASZ.

 • Uroczysta konferencja upamiętniająca ofiary wypadków

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci ofiar wypadków przy pracy rozpoczęła się 28 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 • Obchody Dnia Pamięci we Wrocławiu

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uczestniczyli w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, którą tradycyjnie już Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zorganizował w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu.

 • Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”

  W Warszawie 24 i 25 kwietnia br. obradował VIII Kongres Związku Zawodowego „Budowlani”. Gościem delegatów była Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Wielkopolskie obchody Dnia Bezpieczeństwa

  Zwiedzanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego MAX-POL w Krotoszynie 24 kwietnia 2015 r. było pierwszym punktem wielkopolskich obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Nowoczesny zakład, laureat XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest przyjaznym miejscem pracy.

 • Narada ze Strażą Graniczną

  Ocena współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców była tematem dorocznej narady szkoleniowej, która odbyła się w dniach 21-24 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu.

 • Poznali swoje prawa w pracy

  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski spotkali się 15 kwietnia br. w Warszawie, aby walczyć o zwycięstwo w drugiej edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Wszystkich finalistów oraz towarzyszące im osoby przywitała zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.

 • Jubileusz pracowników ruchu ciągłego

  Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając wziął udział w uroczystych obchodach 25-lecia Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego, które zorganizowano 15 kwietnia br. w Falentach koło Warszawy.

 • Wizyta austriackich związków zawodowych

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 26 marca br. przebywali przedstawiciele Austriackiej Federacji Związków Zawodowych ÖGB. Była to wizyta studyjna na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 24 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie zapoznała się ze stanem realizacji III etapu wieloletniego programu rządowego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. W obradach uczestniczyła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy z zastępcami.

 • Wizyta norweskich związkowców

  W Głównym Inspektoracie Pracy 19 marca br. gościli przedstawiciele norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych UNIO, przebywający w Polsce z wizytą studyjną na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Spotkali się z głównym inspektorem pracy Iwoną Hickiewicz i kierownictwem departamentów GIP.

 • We współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli

  Państwowa Inspekcja Pracy i Najwyższa Izba Kontroli wzmacniają współpracę w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych i prawa pracy. Mówiono o tym podczas spotkania głównego inspektora pracy Iwony Hickiewicz z prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim 18 marca br. w Warszawie.