• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2015)


 • Z obrad Forum Związków Zawodowych

  W posiedzeniu Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych 25 lutego br. w Warszawie wzięła udział główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz. Mówiła m.in. o problematyce umów śmieciowych, uprawnieniach inspekcji, systemie kar dla nieuczciwych pracodawców.

 • Bhp w małych firmach budowlanych

  Zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając 26 lutego br. wziął udział w konferencji: „Programy wspierające poprawę bezpieczeństwa pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach budowlanych”, zorganizowanej w stołecznej siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani”.

 • W Sejmie o środowisku pracy niepełnosprawnych

  Dostosowanie środowiska pracy jako istotny element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - było jednym z tematów obrad Rady Ochrony Pracy na posiedzeniu 24 lutego br. w siedzibie Sejmu. Omawiano kończony właśnie projekt w tym zakresie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 • Posłowie przyjęli program PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 18 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015. Dokument, oceniony wcześniej pozytywnie przez Radę Ochrony Pracy, przedstawiła Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Nagrody dla pracodawców przyjaznych rodzinie

  Podczas gali zorganizowanej 3 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Bronisław i Anna Komorowscy wręczyli statuetki i dyplomy w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”. W uroczystości wzięła udział Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy.

 • Akceptacja programu działania PIP

  Rada Ochrony Pracy IX kadencji na swoim ostatnim posiedzeniu plenarnym 20 stycznia br. w siedzibie Sejmu przyjęła stanowisko w sprawie „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015 oraz planu długofalowego na lata 2013-2015”. Dokument był prezentowany przez głównego inspektora pracy Iwonę Hickiewicz podczas poprzednich obrad.

 • Wręczono nagrody przyjaznym pracodawcom

  W Pałacu Prezydenckim 15 stycznia br. odbyła się gala VII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Uczestniczyły w niej główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz i zastępca głównego inspektora pracy Małgorzata Kwiatkowska.

 • Na inauguracji Nagrody Gospodarczej Prezydenta

  Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz wzięła udział w inauguracji XIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Uroczystość, z udziałem Bronisława Komorowskiego, członków Kapituły Nagrody oraz przedstawicieli Instytucji Zgłaszających, odbyła się 14 stycznia br. w Belwederze.

 • Statystyki wypadkowe przedmiotem obrad

  Rada Ochrony Pracy 7 października br. przeanalizowała obowiązujący system rejestrowania danych o wypadkach przy pracy. Na posiedzeniu w siedzibie Sejmu materiały na ten temat zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 • Komunikat

1234 »