• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2016)


 • Posłowie przyjęli informacje inspekcji pracy

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Sejmu przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy: o wynikach kontroli przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest oraz o funkcjonowaniu rozwiązań prawnych dotyczących czasu pracy wprowadzonych do Kodeksu pracy w 2013 r.

 • Rada zapoznała się z programem PIP

  Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Tak zakłada program działania PIP na 2017 rok.

 • Główny inspektor pracy nagrodził dziennikarzy

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy. Wręczył je 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Wręczono nagrody głównego inspektora pracy

  Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

 • Tragedia w kopalni Rudna

  29 listopada 2016 r. w godzinach wieczornych w kopalni Rudna w Polkowicach doszło do tragicznego wypadku przy pracy.

 • Szef PIP gościem Zjazdu „Solidarności”

  Roman Giedrojć, główny inspektor pracy wziął udział w Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność", który odbył się w dniach 24-25 listopada w Płocku. Gośćmi Zjazdu byli prezydent RP Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

 • Spotkanie z ministrem energii

  W Ministerstwie Energii w Warszawie 17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie szefa resortu Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność”.

 • Komisja Finansów akceptuje budżet PIP

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu 16 listopada 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2017 w części dotyczącej Państwowej Inspekcji Pracy. W obradach uczestniczył główny inspektor pracy Roman Giedrojć z grupą bliskich współpracowników.

 • Czas pracy maszynistów na Radzie Ochrony Pracy

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 14 listopada 2016 r. w siedzibie Sejmu zapoznała się z raportem Państwowej Inspekcji Pracy „Bezpieczeństwo pracy na kolei – przestrzeganie przepisów o czasie pracy”. Powstał on w oparciu o wyniki tegorocznych kontroli czasu pracy maszynistów zatrudnionych u przewoźników kolejowych.

 • Kontrola u pracodawcy niepłacącego za pracę

  O wynikach kontroli przeprowadzonej we wrześniu przez inspektorów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w Spółce z o.o. Bezpieczny List poinformował dziennikarzy 9 listopada 2016 r. na spotkaniu w siedzibie GIP główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Główny inspektor pracy na Podbeskidziu

  Na zaproszenie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 5 listopada 2016 r. główny inspektor pracy Roman Giedrojć wziął udział w uroczystej gali w Bielsku-Białej z okazji XXV-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

 • Na święcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka wziął udział w uroczystych obchodach Dnia Pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gala z tej okazji odbyła się 24 października 2016 r. w stołecznej siedzibie ZUS.

 • Szef PIP na inauguracji roku akademickiego

  22 października Roman Giedrojć, główny inspektor pracy, na zaproszenie ojca dr. Tadeusza Rydzyka, Rektora - Założyciela i ojca dr. Zdzisława Klafki, Rektora wziął udział w uroczystej XVI inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

 • Polsko-niemiecki dialog o bezpieczeństwie pracy

  Cykliczne spotkania instytucjonalnych partnerów w zakresie ochrony pracy z Polski i Niemiec organizowane są od 2011 roku, a obecne, piąte już seminarium odbyło się 19 i 20 października 2016 r. we Wrocławiu.

 • Poselska aprobata dla projektu budżetu PIP

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu na posiedzeniu 20 października 2016 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok. Przedstawił go główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Niska skuteczność szkoleń bhp

  Od pożegnania przechodzącego na emeryturę długoletniego okręgowego inspektora pracy w Krakowie rozpoczęła obrady 18 października 2016 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy. Jej członkowie pozytywnie zaopiniowali wniosek głównego inspektora pracy o odwołanie Tadeusza Fica ze stanowiska szefa małopolskiego okręgu PIP.

 • Bezpieczeństwo na plakacie

  W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie 14 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród laureatom XXV edycji konkursu na plakat dotyczący bezpieczeństwa pracy. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.

 • Uroczystość mianowania inspektorów pracy

  „Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Państwowej Inspekcji Pracy sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą” - tej treści rotę przysięgi złożyli 14 października 2016 r. absolwenci 68. Aplikacji Inspektorskiej.

 • Międzynarodowe seminarium inspekcji pracy

  Reprezentanci administracji pracy z 8 krajów europejskich spotkali się 13 i 14 października 2016 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP na dwudniowym seminarium: „Prewencja jako metoda działania urzędów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy”.

 • Ze związkowcami o walce z patologiami

  12 października 2016 r. w Częstochowie, główny inspektor pracy, Roman Giedrojć spotkał się ze społecznymi inspektorami pracy oraz przewodniczącymi organizacji związkowych wchodzących w skład Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.

« 1234