• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2016)


 • Wizyta francuskich kandydatów na inspektorów pracy

  Grupa 9 stażystów z Krajowego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego INTEFP we Francji przebywała od 4 do 6 października 2016 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Wyniki kontroli w czterech szpitalach

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć podczas spotkania, które odbyło się 29 września 2016 r. w Głównym Inspektoracie Pracy, poinformował dziennikarzy o wynikach kompleksowej kontroli przeprowadzonej w czterech szpitalach należących do spółki „Centrum Dializa”.

 • Wyróżnienia dla najlepszych „Lodołamaczy”

  Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 29 września 2016 r. uroczysta gala konkursu dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych „Lodołamacze”. Główny inspektor pracy wręczył nagrodę w kategorii „Zakład pracy chronionej”.

 • Spotkanie z gośćmi z Chin

  W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 23 września 2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Zasobów Ludzkich Chińskiej Republiki Ludowej. Delegacji przewodniczył wiceminister Qiu Xiaoping. Gospodarzem spotkania był Zbigniew Ryfka, zastępca głównego inspektora pracy.

 • Wyniki kontroli pracy w handlu w święta

  Podczas spotkania z dziennikarzami 21 września 2016 r. w Warszawie główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił wyniki kontroli przestrzegania zakazu pracy w placówkach handlowych w święta, przeprowadzonych przez inspektorów pracy 15 sierpnia.

 • Uznanie dla programów prewencyjnych

  O programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, służących poprawie bezpieczeństwa pracy głównie w mikro i małych przedsiębiorstwach, mówił na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 20 września 2016 r. w siedzibie Sejmu główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Z wizytą u częstochowskich pracodawców

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się19 września 2016 r. z przedstawicielami zarządu oraz kadry kierowniczej ISD Huta Częstochowa. Na Wydziale Walcowni Blach obserwował warunki pracy podczas procesu walcowania stali.

 • Jubileusz NSZZ „Solidarność” 80

  Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka 12 września 2016 r. wziął udział w uroczystościach rocznicowych 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 80 w Szczecinie.

 • Komisje przyjmują sprawozdanie

  Połączone komisje sejmowe, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja ds. Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. przyjęły sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.

 • Powitanie nowych inspektorów pracy

  We wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP 2 września 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji służbowych 24 uczestnikom 71. Aplikacji Inspektorskiej. Złożyli oni egzamin państwowy i sukcesem zakończyli roczny proces kształcenia.

 • Będą wzmożone kontrole w handlu

  Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka spotkał się 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie z dziennikarzami. Poinformował, że 15 sierpnia Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi nasilone kontrole placówek handlowych w całym kraju. Ponieważ dzień ten jest świętem państwowym i kościelnym, obowiązuje w nim zakaz pracy w handlu.

 • Pozytywna ocena sprawozdania za rok 2015

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 4 lipca 2016 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2015. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła poświęcenie i zaangażowanie inspektorów pracy w wypełnianie ustawowych zadań.

 • Na posiedzeniu Komisji Krajowej „Solidarności”

  W drugim dniu posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 24 czerwca 2016 r. ze związkowcami spotkał się Roman Giedrojć - główny inspektor pracy. Rozmawiano o skuteczności Państwowej Inspekcji Pracy, szczególnie w zwalczaniu tzw. umów śmieciowych.

 • Mianowanie inspektorów pracy

  Absolwenci 67. aplikacji znowu razem zasiedli w ławkach Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. 24 czerwca 2016 r. złożyli uroczystą przysięgę inspektorską i dostąpili pierwszego awansu.

 • Wysoka ocena wykonania budżetu

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 22 czerwca 2016 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Państwowej Inspekcji Pracy za 2015 rok. Przedstawił je główny inspektor pracy Roman Giedrojć.

 • Szef inspekcji pracy u związkowców

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć i okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska byli gośćmi V Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 9 czerwca 2016 r. w historycznej Sali BHP. Podczas spotkania podsumowano połowę związkowej kadencji 2014–2018.

 • Na spotkaniu u pracodawców

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć wziął udział w spotkaniu Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan, które odbyło się 14 czerwca 2016 r. w Warszawie.

 • Bezpieczna wieś w oczach dzieci

  W Sali Kolumnowej Sejmu 14 czerwca 2016 r. uroczyście podsumowano szóstą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”, która przebiegała pod hasłem: „Niebezpieczne atrakcje w wakacje”.

 • Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego

  Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 8 czerwca 2016 r. w Warszawie z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Obradom przewodniczył szef „Solidarności” Piotr Duda.

 • Główny inspektor przedstawił sprawozdanie

  Od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego niedawno zastępcy głównego inspektora pracy Leszka Zająca rozpoczęła obrady 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Sejmu Rada Ochrony Pracy. Tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.