• RSS
 • Wersja tekstowa

Aktualności (archiwum 2016)


 • Szef inspekcji rozmawiał ze związkowcami

  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 18 lutego 2016 r. w siedzibie GIP z członkami prezydiów związków zawodowych działających w urzędzie: Związku Zawodowego Pracowników PIP, Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” przy PIP i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność 80” w PIP.

 • Uroczyste przekazanie kierowania urzędem

  W obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i przewodniczącego Rady Ochrony Pracy posła Janusza Śniadka główny inspektor pracy Roman Giedrojć spotkał się 17 lutego 2016 r. w Warszawie z poprzednią szefową inspekcji pracy Iwoną Hickiewicz i kadrą kierowniczą GIP.

 • Konferencja prasowa nowego szefa inspekcji

  Nacisk na skuteczność samodzielność i specjalizację inspektora pracy zapowiedział Roman Giedrojć, główny inspektor pracy podczas swojej pierwszej konferencji prasowej 16 lutego 2016 r. Oznacza to powrót do programu 3xS realizowanego w latach 2006-2008 za kadencji Bożeny Borys - Szopy na stanowisku głównego inspektora.

 • Na komisji o barierach utrudniających kontrole

  Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 10 lutego 2016 r. przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy o barierach w sprawowaniu przez urząd nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz o działaniach PIP w zakresie eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie.

 • Akceptacja dla programu działania inspekcji

  Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. W przyjętym w tej sprawie stanowisku podkreśliła rzetelny dobór priorytetów i właściwą hierarchię zadań zawartych w programie.

 • Roman Giedrojć głównym inspektorem pracy

  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński powołał z dniem 4 lutego 2016 r. nadinspektora pracy Romana Giedrojcia na stanowisko głównego inspektora pracy. Wcześniej jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Rada Ochrony Pracy oraz sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

 • Posłowie zaopiniowali wnioski marszałka

  Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu 28 stycznia 2016 r. w siedzibie parlamentu pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka Sejmu o odwołanie Iwony Hickiewicz ze stanowiska głównego inspektora pracy i kandydaturę Romana Giedrojcia na to stanowisko. Wcześniej podobne opinie wyraziła Rada Ochrony Pracy.

 • Rada zatwierdziła kandydata na szefa PIP

  Po raz pierwszy pod nowym przewodnictwem posła Janusza Śniadka zebrała się w Sejmie 26 stycznia 2016 r. na plenarnym posiedzeniu Rada Ochrony Pracy. Zmian w jej składzie dokonał marszałek Sejmu w związku z nową kadencją parlamentu.

 • Inspekcja na targach budownictwa

  Podczas odbywającej się w Poznaniu, 25 edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016 Państwowa Inspekcja Pracy została uhonorowana okolicznościowym dyplomem.

1234 »